Persbericht

België en Japan ondertekenen samenwerkingsovereenkomst omtrent de digitale portefeuille

 

Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 december 2022 vindt er een Belgische economische missie naar Japan plaats. Deze missie wordt geleid door H.K.H. Prinses Astrid, en is de op één na grootste missie naar Japan ooit.

Opportuniteiten in ICT en digitale transformatie

Staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel, neemt ook deel aan deze missie om een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met zijn Japanse collega, minister Kono, verantwoordelijk voor digitalisering.

Tijdens zijn tussenkomst op 5 december in Tokio benadrukte de staatssecretaris de goede banden die België en Japan sinds decennia onderhouden op het gebied van ICT en e-government.

Vandaag staat de ontwikkeling van de digitale portefeuille centraal in de digitale strategie van de staatssecretaris. Zijn ambitie is het administratieve leven van burgers te vereenvoudigen door hun nieuwe veilige digitale instrumenten aan te bieden die voor iedereen toegankelijk zijn.

Met de digitale portefeuille wil België het voortouw nemen in e-government.

Samenwerkingsovereenkomst

Geconfronteerd met de uitdaging om haar overheidsdiensten te digitaliseren, kijkt de Japanse overheid met grote belangstelling naar de ontwikkeling van deze digitale portefeuille die een voorloper is in de ontwikkeling van een Europees kader voor meer interoperabiliteit tussen verschillende digitale overheidsinstrumenten.

Sinds 2002 zijn er frequente contacten tussen de FOD BOSA (vroeger Fedict) en het Japans Agentschap voor Digitalisering, onder andere op het gebied van nieuwe technologieënelektronische identificatieeInvoicing, ...

Op 5 december 2022 werd er in Japan een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, met als bedoeling om de banden tussen de FOD BOSA en het Japans Agentschap voor Digitalisering te bestendigen.

Het formaliseert onze intentie om van elkaar te leren en innovatieve digitale overheidsdiensten in onze beide landen op te bouwen. Het akkoord omvat meer specifiek:
 

  1. Samenwerkingenuitwisseling van best practices op het gebied van:
  • eID & digitale portefeuille
  • Grensoverschrijdende interoperabiliteit
  • Privacy & Data
  • Green IT
  • ...
  1. Samenwerking op het gebied vane-governance en digitale publieke dienstverlening door de uitwisseling van best practices, deelname aan conferentiesstudiebezoeken en het uitnodigen van deskundigen.
  2. Onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van eenJapans-Belgisch samenwerkingsinitiatiefop het gebied van ICT door middel van specifieke bilaterale initiatieven zoals zakelijke uitwisselingen, gezamenlijke studies en kennisdeling.

    De implementatie van deze samenwerkingsovereenkomst wordt gecoördineerd door een technische werkgroep, die eenmaal per jaar samenkomt, afwisselend in België en Japan.

Je kan de volledige samenwerkingsovereenkomst hier lezen.

"Ik ben blij met dit samenwerkingsakkoord, dat het belang bevestigt dat onze twee landen hechten aan de ontwikkeling van digitalisering die volledig in het teken staat van het welzijn van de burgers. Digitalisering is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om het leven gemakkelijker en aangenamer te maken. Dit is de bestaansreden van de digitale portefeuille. Deze samenwerkingsovereenkomst met Japan toont onze ambitie om de compatibiliteit van de digitale portefeuille tot ver buiten de EU-grenzen uit te breiden." Mathieu Michel Staatssecretaris voor Digitalisering