Persbericht

De Ministerraad richt een Interministeriële Conferentie voor Digitaal op

De Ministerraad richt een Interministeriële Conferentie voor Digitaal op

Een ambitieuze, inclusieve en convergente digitale strategie vereist de mobilisatie van alle politieke actoren op het grondgebied. Daarom heeft de staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel, aan de Ministerraad voorgesteld een Interministeriële Conferentie (IMC) op te richten die belast is met het thema Digitaal. Het doel? De tien ambities uitvoeren die in overleg met de Digital Minds zijn vastgesteld "tien ambities voor tien unicorns in 2030".  

Het digitaal beleid is multidimensionaal, zowel op het niveau van technologieën (cloud, artificiële intelligentie, blockchain, metaverse, 5/6G, …), als processen (interoperabiliteit, single digital gateway, open data, dienstenintegratoren, only once principe, …) als beleidsdomeinen (databeheer, cyberveiligheid, privacy, digitale vaardigheden, administratieve vereenvoudiging, de digitale kloof, …).

Momenteel vindt er over het digitaal beleid geen structureel en systematisch overleg plaats tussen de verschillende beleidsniveaus. Het overleg gebeurt ad hoc, over punctuele dossiers en eerder vanuit Europese impuls dan als onderdeel van het federale of deelstatelijke digitale beleid.

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering:  "De projecten die in België worden ontwikkeld, moeten voortvloeien uit een globale strategie en niet andersom. Met de lancering van een Interministeriële Conferentie voor Digitaal wil ik de ontwikkeling van een #SmartNation ingesteldheid garanderen; convergent, inclusief en ambitieus.

We worden geconfronteerd met een institutionele complexiteit die de verschillende plaatsen van besluitvorming in België fragmenteert, waardoor het moeilijk wordt om tot een gecoördineerde en coherente strategische visie te komen. Deze versnippering van de besluitvormingsorganen is een belangrijke zwakte van ons land, waarop pijnlijk werd gewezen in het laatste DESI 2022-rapport.

Het is dus dringend en essentieel om een coherent, duidelijk, inclusief en convergerend digitaal bestuur in te voeren dat alle institutionele spelers op het grondgebied verenigt. De federale regering vraagt dan ook aan het Overlegcomité om het nationale digitale beleid te versterken en te coördineren .

Concreet wordt er voorgesteld om de thematiek Digitaal te integreren binnen de bestaande IMC Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie. Gelet op het transversale karakter van het digitale beleid moeten de werkzaamheden uiteraard afgestemd worden met andere bestaande interministeriële conferenties alsook binnen de nieuwe IMC Mobiliteit, Infrastructuur, Telecommunicatie en Digitaal. De IMC Digitaal komt minstens 2 keer per jaar samen en wordt voorgezeten door het regeringslid (federaal of deelstatelijk) dat de digitale agenda in zijn/haar portefeuille heeft.