Persbericht

eBox: meer dan 3 miljoen Belgen ontvangen berichten van de overheid elektronisch

eBox: meer dan 3 miljoen Belgen ontvangen berichten van de overheid elektronisch

Burgers kiezen er steeds vaker voor om brieven en documenten van de overheid via digitale weg te ontvangen.
 
Dat gebeurt onder meer via de eBox die de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning ( BOSA) in 2018 gelanceerd heeft.
 
Vijf jaar later overschrijdt eBox de kaap van 3 miljoen unieke gebruikers!
 
Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering: "De eBox telt vandaag 3 miljoen unieke gebruikers. Deze sterke groei van het aantal burgers en organisaties die er berichten mee versturen is uitstekend nieuws! Dankzij eBox kunnen overheden en burgers gemakkelijker, directer en vooral veiliger met elkaar communiceren. eBox garandeert de herkomst, de bestemming, de vertrouwelijkheid en de integriteit van elk bericht. Deze kenmerken maken eBox tot een bijzonder waardevol instrument om in vertrouwen met de overheid te communiceren.
 
Deze mijlpaal stimuleert de overheid om eBox te blijven ontwikkelen tot een echte "officiële digitale brievenbus" voor burgers. Door op termijn een instrument te worden dat door alle Belgische overheidsdiensten wordt gebruikt, staat de eBox centraal in de strategie voor administratieve vereenvoudiging.
 
Door dergelijke gebruiksvriendelijke instrumenten te delen met alle overheidsdiensten vereenvoudigen we niet alleen het leven van de burgers, maar realiseren we ook financiële besparingen, en verkleinen we als overheid significant onze ecologische voetafdruk.
 
Over een paar weken zal ik bij de Ministerraad een nieuwe wet indienen om de eBox te moderniseren en functionaliteiten toe te voegen, het gebruik ervan te veralgemenen en de gebruikerservaring te verbeteren.”
 
Ook het aantal organisaties dat berichten verstuurd via eBox blijft gestaag groeien.
 
Momenteel versturen niet minder dan 489 organisaties berichten via eBox. Al deze organisaties verstuurden in 2022 samen meer dan 82 miljoen berichten.