Nieuws

Persbericht

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen in Namen

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het afsluiten van een nieuw huurcontract voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in Namen.

Persbericht

Regie der Gebouwen: erfpacht directeurswoning van het Koninklijk Muziekconservatorium

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de toekenning van de erfpacht van de directeurswoning van het Koninklijk Muziekconservatorium aan de nv Koninklijk Conservatorium van Brussel.

Persbericht

Verlenging van het huurcontract voor het North Gate-complex

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de verlenging van het huurcontract voor de gebouwen North Gate I, II en III.

Persbericht

Regie der Gebouwen: vereffening van de nv Berlaymont 2000

De ministerraad stemt op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel in met de compensatie van de Regie der Gebouwen in het kader van de vereffening van de nv Berlaymont 2000. 

Persbericht

Regie der Gebouwen: verlenging van de huur van het gebouw "Kroontuinen"

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de verlenging van het huurcontract van het gebouw "Kroontuinen", gelegen te Kroonlaan 145 in Brussel.

Persbericht

Regie der Gebouwen: huisvesting van de Federale Gerechtelijke Politie op de luchthaven van Zaventem

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het afsluiten van een bijakte in het kader van de huisvesting van de Federale Gerechtelijke Politie op de luchthaven van Zaventem.

Persbericht

Regie der Gebouwen: handleiding klantenrelaties

De ministerraad heeft op vrijdag 19 april op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, de nieuwe handleiding voor klantenrelaties van de Regie der Gebouwen goedgekeurd. Deze treedt in werking op 1 juli 2024 en vormt een belangrijke stap in het streven van de regering naar een moderner en beter beheer van overheidsgebouwen. Volgens de klantenhandleiding worden onder meer de kosten van werkzaamheden als gevolg van slecht onderhoud doorgerekend aan de gebruiker: een directe manier om respect voor overheidsgebouwen aan te moedigen.

Persbericht

Overheidsopdracht voor de bouw van een vijfde Europese school

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen Mathieu Michel akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de bouw van een vijfde Europese school.

Persbericht

Erfpacht voor een ontspanningspaviljoen voor senioren in het Jubelpark in Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de federale staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Brussel door het sluiten van een erfpacht van 15 jaar.

Persbericht

Regie der Gebouwen: verlenen van een erfpacht voor een perceel grond in Tongeren

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de verlening van een erfpacht betreffende een perceel grond in Tongeren.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.