Nieuws

Persbericht

Verlenging huurovereenkomsten voor de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het verlengen van twee en het afsluiten van vier nieuwe huurovereenkomsten voor de vredegerechten.

Persbericht

De Regie der Gebouwen stelt consortium aan voor de realisatie van een vertrekcentrum voor kort verblijf in Steenokkerzeel

De Regie der Gebouwen heeft de opdracht voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het toekomstig vertrekcentrum voor kort verblijf in Steenokkerzeel toegewezen aan het consortium Ibens - DETOO Architects. Het gaat om een investering van zo’n 21,3 miljoen euro (inclusief btw) en de werken zouden tegen eind 2026 klaar zijn. In het centrum kunnen 50 mensen die onwettig in ons land zijn, kort verblijven in afwachting van hun gedwongen terugkeer. De realisatie van de nieuwe terugkeercentra…
Nieuwsbericht

GreenTech Forum Brussel: Mathieu Michel en zijn engagement voor milieuverantwoordelijkheid

Het GreenTech Forum Brussels, een nieuw vlaggenschipevenement gewijd aan technologie en duurzame ontwikkeling, vond plaats op dinsdag 18 juni 2024 en bracht meer dan 500 deelnemers samen die zich inzetten voor ‘green IT’ en ‘IT for green’. Het evenement, dat werd georganiseerd onder het beschermheerschap van Planet Tech'Care en medegeorganiseerd door het Belgisch Instituut voor Duurzame Informatica, Numeum en SustAIn.brussels, bood een uniek platform voor…
Nieuwsbericht

Restauratie van het Chinees Paviljoen in Laken: Een Nieuw Cultureel Centrum in het Hart van Brussel

De oprichting van een nieuwe vzw voor de restauratie van het Chinees Paviljoen in Laken markeert een belangrijke stap in het behoud van het Brussels erfgoed. Op 18 juni 2024 kondigde Mathieu Michel, de uittredend staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen, de samenwerking aan tussen diverse partners om dit iconische gebouw nieuw leven in te blazen. Deze vzw, opgericht door de Regie der Gebouwen en de FOD Buitenlandse Zaken, streeft ernaar om het Chinees Paviljoen, samen met de…
Nieuwsbericht

Onthulling van het eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Justitiepaleis in Brussel en het standbeeld van Minerva

Op vrijdag 24 mei 2024 onthulde de Regie der Gebouwen symbolisch het standbeeld van Minerva op de voorgevel van het Justitiepaleis in Brussel, in aanwezigheid van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen. Het hoogste deel van de gevel, net onder het standbeeld, is nu volledig gerestaureerd en bevrijd van zijn steigers.  
Persbericht

Europeum: de geboorte van een duurzame Europese blockchain

Op dinsdag 21 mei 2024, tijdens de formele Telecomraad voorgezeten door België, bracht de staatssecretaris voor Digitalisering 10 landen samen rond het Europeum-project. De eerste van een Europese blockchain die soevereine infrastructuren samenbrengt, voor meer veiligheid in democratische staten.
Persbericht

Ontwikkeling van de Jubelparksite: masterplan en tweede tussentijdse voortgangsverslag

De ministerraad keurt het masterplan voor de opwaardering en herinrichting van de Jubelparksite en het tweede tussentijdse voortgangsverslag van het project goed.

Persbericht

Verwarmings- en airconditioningsinstallaties in bepaalde wetenschappelijke instellingen

De ministerraad geeft op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, toestemming voor de plaatsing van een overheidsopdracht voor het beheer van verwarmings- en airconditioningsinstallaties in bepaalde gebouwen van de federale wetenschappelijke instellingen.

Persbericht

Samenwerkingsakkoord inzake de Dienstenrichtlijn

De ministerraad keurt een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de Dienstenrichtlijn goed, alsook een voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord.

Persbericht

Overheidsopdracht voor de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de verlenging van een overheidsopdracht betreffende een Integrated Workplace Management System (IWMS) voor de Regie der Gebouwen.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.