Nieuws

Nieuwsbericht

Zelfmoord na discussie met een Chatbot; Mathieu Michel: "Het is essentieel om verantwoordelijkheden duidelijk vast te stellen"

Reactie van Mathieu Michel naar aanleiding van het artikel in La Libre Belgique « Sans ces conversations avec le chatbot Eliza, mon mari serait toujours là ».  Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering: "Enkele dagen geleden heb ik gesproken met een familie die getroffen is door de zelfmoord van een van hun familieleden die al enkele weken in gesprek was met een chatbot.
Nieuwsbericht

Europese week Artificiële Intelligentie: technologieconvergentie om samen aan een inclusieve en wenselijke toekomst te bouwen

De Europese week van Artificiële Intelligentie loopt van maandag 27 tot en met vrijdag 31 maart 2023. Het programma omvat inspirerende conferenties, nieuwe publicaties en debatten waar je jouw vragen kan stellen en kan spreken met experts. De FOD BOSA en zijn verschillende Belgische partners organiseren deze week om iedereen - burger of KMO - expert of niet - de kans te geven om te ontdekken welke perspectieven artificiële intelligentie en de diverse digitale technologieën, die al deel…
Nieuwsbericht

Ministerraad - Een nieuw gebouw voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC): de Regie der Gebouwen schrijft een openbare aanbesteding uit

Steeds meer misdrijven en delicten worden opgelost met behulp van moderne onderzoek technologieën, zoals de uitwisseling van DNA-gegevens. Het gaat om overvallen, zedenzaken en moorden. De organisatie die verantwoordelijk is voor dit soort onderzoek in België is het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (INCC). Om dit instituut in staat te stellen bij te dragen tot de bestrijding van de criminaliteit in een moderne en aangepaste infrastructuur, heeft Mathieu MICHEL,…
Nieuwsbericht

De Regie der Gebouwen vermindert de energetische voetafdruk van het Koninklijk Paleis in Brussel!

Op 6 maart 2023 ging de Regie der Gebouwen officieel van start met de renovatie van de gevels van het Koninklijk Paleis in Brussel. De werken bestaan uit de reiniging en restauratie van de voorgevel, de stenen balustraden en trappen, maar ook van de tuinmuren, de hekken en poorten.
Nieuwsbericht

eBox: meer dan 3 miljoen Belgen ontvangen berichten van de overheid elektronisch

Burgers kiezen er steeds vaker voor om brieven en documenten van de overheid via digitale weg te ontvangen.
Nieuwsbericht

1 jaar oorlog: Brusselse Jubelpark hult zich in Oekraïense kleuren

Vandaag, 24 februari 2023, is het een jaar geleden dat Rusland binnenviel in Oekraïne. Uit solidariteit met het Oekraïense volk worden in verschillende Europese hoofdsteden iconische gebouwen in de kleuren van de Oekraïense vlag gehuld.
Nieuwsbericht

Lancering van de overheidsopdracht voor de restauratie van de gevels van het Brussels Justitiepaleis - Start van de werkzaamheden na de zomer

Een hele generatie Belgen heeft het Brusselse Justitiepaleis altijd gekend, gevangen in zijn stalen kooi. De Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, heeft bij het begin van deze legislatuur zijn zinnen gezet op het bevrijden van het Justitiepaleis uit zijn metalen omknelling, en dit tegen 2030, het jaar van het tweehonderdjarig bestaan van ons land. De eerste stap? De restauratie van de gevel aan de kant van het Poelaertplein. Voor het grote publiek zal de…
Nieuwsbericht

Kafka-plan: 29 miljoen euro bijkomende besparingen in 2022!

De administratieve vereenvoudiging komt in België in een stroomversnelling. Overheidsdiensten die voor iedereen toegankelijk zijn en een sterke overheid met efficiënte diensten kunnen het verschil maken. Daarom heeft de Ministerraad, op voorstel van de Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Mathieu Michel, nota genomen van de in 2022 ondernomen acties en de actualisering van het Federaal Actieplan voor Administratieve Vereenvoudiging 2023 - 2024 gevalideerd.
Persbericht

Ondertekening van een protocolakkoord voor de restauratie van het Prins-bisschoppelijk Paleis van Luik

Op vrijdag 3 februari 2023 werd een protocolakkoord voor de restauratie van het Prins-bisschoppelijk Paleis in Luik ondertekend tussen de Regie der Gebouwen, vertegenwoordigd door haar Staatssecretaris Mathieu Michel, en het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de minister Adrien Dolimont. Dit protocolakkoord voorziet de oprichting van een stuurgroep om de uitwisselingen te vergemakkelijken tussen de verschillende betrokken instanties en zo toe te laten dat de verschillende renovatie- en…
Nieuwsbericht

1,5 miljoen om openbare gebouwen toegankelijk te maken voor personen met een handicap

De staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen, Mathieu MICHEL, heeft gisteren zijn wensen aan het personeel van de Regie overgebracht. Bij die gelegenheid kondigde de heer MICHEL aan dat de Regie in 2023 en 2024 1,5 miljoen euro zal investeren om haar gebouwen toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.