Persbericht

Haras de Wisbecq: economische en duurzame infrastructuren om de toekomst van de cavalerie van de Belgische federale politie te waarborgen

Haras de Wisbecq: economische en duurzame infrastructuren om de toekomst van de cavalerie van de Belgische federale politie te waarborgen

De aankoop van de Haras de Wisbecq maakt deel uit van de huisvesting van de cavalerie van de Federale Politie in België, en meer bepaald van de Directie Openbare Veiligheid (DAS). 
Voor het hele territorium heeft de cavalerie 110 paarden voor 120 ruiters nodig.
De aankoop van het terrein is een unieke kans voor de federale politie. Zij garandeert de toekomst van de cavalerie voor de komende jaren door haar te voorzien van infrastructuren die aangepast zijn zowel aan het comfort van de politieagenten als aan het welzijn van de paarden. De cavalerie maakt deel uit van ons erfgoed en draagt bij tot het prestige van de politie. Bovenal levert zij een beveiligingsdienst aan die efficiënt is en dicht bij de bevolking aanleunt.
 
 
Mathieu Michel, Staatssecretaris  belast met de Regie der Gebouwen : « De aankoop van de Haras de Wisbecq garandeert de toekomst van de Belgische federale politiecavalerie. De cavalerie is het symbool van traditie, nabijheid en bescherming.”
 
 
 
Beschrijving van het terrein: 
 
- Moderne faciliteiten voor meer dan 110 paarden;
- 16 ha landgoed, waarvan 10 ha omheinde weiden + 16 paddocks (100.000 vierkante meter);
- 12.000 m² bebouwde oppervlakte ;
- 145 boxes met videobewaking ;
- 1 buitenbaan (160m x 60m); 3 binnenbanen; 4 lanyards; 2 walkers;
- Aquatische spa voor revalidatie en training van paarden;
- Zadelmakerijen, douches en solariums voor paarden;
- Opslagruimte voor voedsel, hooi, stro, enz. in de onmiddellijke nabijheid van de boxen;
- Ruime en toegankelijke parkeerplaats;
- Medische ruimte voor paarden met quarantaineboxen;
- 4 appartementen en 14 studio's met kitchenette, badkamer en toilet;
- 1 restaurant (500 vierkante meter); 1 polyvalente ruimte (600 vierkante meter); 5 kantoren;
- Wateropslag + 1 000 000 liter ;
- 450 zonnepanelen.
 
Noodzaak van de federale politie:
 
De bereden middelen van de federale politie bestaan uit 110 politiepaarden en 150 specifiek daartoe bestemde personeelsleden (politie- en burgerpersoneel). 
 
→ De federale politie had dringend behoefte aan vrije ruimte in het Witte de Haelen-kazerne en aan passende infrastructuur voor een goede huisvesting van de bereden middelen (paarden en personeel).
 
→ De geraamde kosten voor de renovatie van de stallen van Etterbeek bedroegen meer dan 21.000.000 euro en er werd geen rekening gehouden met de bezorgdheid voor het dierenwelzijn, met name door het gebrek aan weidegrond.
 
→ De mogelijkheid om Wisbecq over te nemen maakt het volgende mogelijk :
Een aanzienlijke besparing op het geplande budget;
Betere werkomstandigheden voor politieagenten;
Betere voorwaarden voor het welzijn van paarden;
Ruimte vrijmaken in de Witte de Haelen-kazerne voor andere functies (bijvoorbeeld schietbanen);
De ecologische voetafdruk van de cavalerie beperken.
 
 
Kosten :
 
Aankoopprijs: € 11.700.000.
 
 
Dierenwelzijn :
 
Voorheen was de huisvesting van de politiepaarden in de DWDH-kazerne ontoereikend door het gebrek aan weidegrond (geen bewegingsvrijheid voor de dieren en weinig gelegenheid tot sociaal contact), te kleine en beschadigde boxen, ongeschikte vloeren (kasseien), onvoldoende rust door het constante omgevingslawaai, enz. 
Met de aankoop van de Haras de Wisbecq kan de federale politie een voorbeeld stellen op het gebied van dierenwelzijn. Met meer dan 300.000 paarden in België kan de politie te paard dienen als expertisecentrum om mogelijke problemen met de eigenaars van dieren te analyseren.
 
Duurzaamheid:
 
Een lage ecologische voetafdruk met 450 zonnepanelen, moderne en goed geïsoleerde kantoren en lokalen, en een opvang- en opslagcapaciteit van + 1.000.000 liter water, wat resulteert in een bijna energieneutraal gebouw;
10 hectare groene weide + maximale groene zones ;
De locatie zorgt voor een zeer aanzienlijke vermindering van het zware vervoer vanuit de hoofdstad (door de nabijheid van de E429, de E19 en de E42).
 
 
Conclusie:
 
De aankoop van de Haras de Wisbecq was een unieke kans op de Belgische paardenvastgoedmarkt die een lange termijn oplossing biedt voor de huisvesting van de cavaleriediensten van de DAS van de Federale Politie (beter alternatief voor de Witte de Haelen-kazerne, die niet aangepast was aan de specifieke behoeften van deze diensten). 
 
Bovendien was de aankoop van de Haras de Wisbecq vanuit financieel oogpunt de minst dure oplossing. 
Ten slotte heeft deze aankoop het mogelijk gemaakt ruimte vrij te maken binnen het Geruzet-complex en de DWDH-kazerne. Deze vrijgekomen ruimtes kunnen vervolgens door andere federale diensten worden bezet of ontwikkeld.
 
Deze aankoop toont ongetwijfeld aan dat wij veel belang hechten aan de toekomst van de cavalerie in België.
 
Het bezoek van vandaag bewijst dat de cavalerie deel uitmaakt van ons gemeenschappelijk erfgoed.