Persbericht

Het Digital Belgium Skills Fund zoekt nieuwe projecten die digitale vaardigheden bevorderen

Het Digital Belgium Skills Fund zoekt nieuwe projecten die digitale vaardigheden bevorderen

Via het Digital Belgium Skills Fund (DBSF) investeert de FOD Beleid en Ondersteuning sinds 2016 in projecten die de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen versterken. Dankzij de financiële kickstart van het DBSF is al heel wat moois gerealiseerd, met een directe impact op de samenleving die niet te onderschatten valt. Vandaag lanceren we de nieuwe projectoproep voor 2024.
 
Voor wie?
Ook in 2024 zal het DBSF innovatieve projecten ondersteunen die zich op die doelstellingen toespitsen. De reikwijdte van het DBSF breidt uit van projecten die gericht zijn op maatschappelijke inclusie naar projecten die focussen op ‘digital excellence’, en daardoor in nog grotere mate voor maatschappelijke meerwaarde zorgen. Projecten die kunnen aantonen dat ze zowel maatschappelijk als financieel op een duurzame manier kunnen worden verdergezet (zonder blijvende ondersteuning van het DBSF) hebben een streepje voor.
 
Om een belangrijke hefboom te blijven voor de sociale en maatschappelijke inclusie van kwetsbare doelgroepen, heeft het DBSF zijn aanpak geactualiseerd op basis van de conclusies van de impactanalyse van 2022: de doelstelling werd verfijnd (a), de doelgroepen werden nader bepaald (b), de soorten projecten werden opnieuw gedefinieerd (c) en tot slot werd de methodologie voor de selectie van de projecten heroverwogen (d). Het resultaat :
 
Voor de projectoproep van 2024 wil het DBSF digitale excellentie toegankelijk maken voor kwetsbare doelgroepen door middel van innovatieve en duurzame projecten om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt;
Dit jaar ligt de nadruk op projecten gericht op sociaal kwetsbare (jong) volwassenen van 16 jaar en ouder;
De projecten die in aanmerking komen voor subsidie vallen in twee hoofdcategorieën:
« FOCUS » projecten, die zijn onderverdeeld in drie niveaus;
« HUB » projecten, waaronder eenvoudige Hubs vallen en Hubs die aanvullende investering vereisen;
De selectiecriteria zijn afgestemd op het type project en de beste projecten in elke categorie worden geselecteerd.
 
 
Voor de twee types projecten zijn dit de beschikbare budgetten:
 
FOCUSprojecten (niveau 1 tot 3): 100.000 – 350.000 euro..
HUB-projecten: 350.000-750.000 euro, met een potentieel bijkomend budget van 250.000 voor specifieke investeringen.
 
 
Timing
Augustus - September: organisaties kunnen via online formulier vragen stellen over de indieningsprocedure van een kandidaatsdossier. Deze vragen worden wekelijks beantwoord tot 18 september 2023. De gestelde vragen en antwoorden zullen algemeen beschikbaar gesteld worden.
18 september 2023: op maandag 18 september 2023 om 16u wordt er tevens een online informatiesessie georganiseerd. Hiervoor kunnen organisaties zich inschrijven via online formulier.
25 september 2023: organisaties die effectief een dossier willen indienen, vullen het kandidaatsdossier en het financiële plan volledig en tijdig in via volgend online formulier, uiterlijk op 25 september 2023 – 23u59
December 2023: de jury selecteert de genomineerde projecten en maakt de selectie over aan de Staatssecretaris voor Digitalisering.

Bezorg ons jouw project voor het Digital Belgium Skills Fund 2024