Persbericht

Ministerraad - Een nieuw gebouw voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC): de Regie der Gebouwen schrijft een openbare aanbesteding uit

Ministerraad - Een nieuw gebouw voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC): de Regie der Gebouwen schrijft een openbare aanbesteding uit

Steeds meer misdrijven en delicten worden opgelost met behulp van moderne onderzoek technologieën, zoals de uitwisseling van DNA-gegevens. Het gaat om overvallen, zedenzaken en moorden. De organisatie die verantwoordelijk is voor dit soort onderzoek in België is het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (INCC). Om dit instituut in staat te stellen bij te dragen tot de bestrijding van de criminaliteit in een moderne en aangepaste infrastructuur, heeft Mathieu MICHEL, Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen, het INCC een nieuw gebouw ter beschikking gesteld.  
 
Vandaag heeft Ministerraad op voorstel van Mathieu MICHEL, Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, besloten de Regie toestemming te geven om een overheidsopdracht uit te schrijven voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een nieuw gebouw voor het NICC.
 
Huidige situatie
 
Momenteel is het NICC gevestigd op 2 locaties: enerzijds het directoraat-generaal en de operationele directie Criminalistiek in Neder-over-Heembeek en anderzijds de operationele directie Criminologie in de Financiëntoren in Brussel.
 
Het hoofdgebouw bevindt zich in Neder-over-Heembeek op een industrieterrein en omvat alle laboratoria. De gebouwen waarin deze laboratoria zijn ondergebracht, zijn vervallen en ongeschikt voor de huidige behoeften en normen, hoewel er regelmatig  werken zijn verricht. Bovendien heeft de criminele aanval van 29 augustus 2016 grote schade toegebracht aan de helft van gebouw B, waardoor het onbewoonbaar is geworden.
 
Momenteel hebben alle door het NICC bezette gebouwen een totale oppervlakte van 11.618 m² op een perceel van 16.413 m2.
 
Een project van meer dan 70 miljoen euro in Neder-over-Heembeek tegen 2027
 
De Ministerraad heeft vandaag beslist dat het NICC op zijn huidige site in Neder-Over-Heembeek blijft. De huidige gebouwen zullen worden afgebroken en er zullen nieuwe gebouwen  worden opgetrokken.  De Ministerraad heeft voor dit project een budget vrijgemaakt dat op iets meer dan 70 miljoen euro wordt geraamd. Het is de bedoeling dat het gebouw medio 2027 beschikbaar zal zijn.
 
Deze gebouwen zullen voldoen aan de behoeften van het NICC, zoals die door het Instituut aan de Regie der Gebouwen werden meegedeeld via een behoefteprogramma. Er is ruimte voorzien voor 227 personen. Het nieuwe gebouw zal ook ruimte bieden voor functies die momenteel niet door het NICC worden uitgevoerd, zoals forensische geneeskunde.
 
Bij de constructie van het INCC-gebouw zal bijzondere aandacht worden besteed aan de energiedoelstellingen van het NEKP en aan de toegankelijkheid van het gebouw voor mensen met een handicap.