Nieuwsbericht

Sneller, goedkoper en milieuvriendelijker: e-facturatie is een fantastisch instrument dat Mathieu Michel versneld wil invoeren

Sneller, goedkoper en milieuvriendelijker: e-facturatie is een fantastisch instrument dat Mathieu Michel versneld wil invoeren

Maandag 11 september 2023 - Staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel voert de digitalisering van het Koninkrijk op door de uitrol van e-facturatie te versnellen. E-facturatie laat toe om het volledige facturatieproces van begin tot einde te automatiseren: zodra het product of de dienst is geleverd, wordt de factuur aangemaakt en verzonden zonder menselijke tussenkomst. De factuur wordt automatisch ontvangen en verwerkt. Om de uitrol van deze technologie te ondersteunen, is er een begeleidingscel voor ondernemingen opgezet en de Staat zal deze technologie vanaf 1 maart 2024 gebruiken voor elke factuur hoger dan 3.000€. Ondernemingen zullen deze technologie gaan gebruiken voor overheidsopdrachten met een waarde van meer dan €3.000.
 
"Sneller, goedkoper en milieuvriendelijker: e-facturering is een productiviteitsbooster voor bedrijven. Daarom bieden we ondersteuning aan zelfstandigen en kmo's die e-facturering in hun activiteiten willen integreren. In een wereld die digitaal wordt, moeten instellingen partners zijn in een efficiëntere en duurzamere overgang", legt Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, uit.
 
Er is een ondersteuningseenheid opgericht 
 
Om de uitrol van deze technologie te versnellen, is er binnen BOSA een ondersteuningseenheid opgericht om bedrijven te helpen die willen overstappen op e-facturatie. De website van de cel, www.efacture.belgium.be, biedt een schat aan informatie over de verschillende manieren om over te schakelen op dit facturatiesysteem en brengt je in contact met de e-facturatie-experts van de overheid.
 
3.000 drempel voor aanbestedende diensten, vanaf 1 maart 2024
 
Om de overstap naar e-facturatie aan te moedigen, zullen vanaf 1 maart 2024 alle overheidsaannemers deze methode moeten gebruiken voor alle facturen van meer dan € 3.000. Voorheen was deze drempel vastgesteld op 30 000 euro. Door deze drempel geleidelijk te verlagen, wil de overheid bedrijven geleidelijk helpen om over te schakelen op e-facturatie.
 
Besparing van 1,8 miljard euro 
 
In België worden jaarlijks 1 miljard facturen uitgewisseld. Door de verwerking van deze facturen te automatiseren, kan de komende vijf jaar 1,8 miljard euro worden bespaard als alle bedrijven kiezen voor e-facturatie. De evolutie van onze economie en samenleving gaat bovendien gepaard met een toename van het handelsverkeer en dus van het aantal uitgewisselde facturen. Het spreekt voor zich dat de veralgemening van elektronische facturatie hoog op de agenda staat van staatssecretaris Mathieu Michel (Digitalisering). 
 
Elektronisch factureren houdt in dat alle processen die komen kijken bij het factureren worden geautomatiseerd: de uitgifte door de leverancier, de verzending, de goedkeuring door de klant, de boekhouding en de betaling. Met andere woorden, het betekent mensen ontlasten van tijdrovend administratief werk door deze processen te automatiseren, ze efficiënter te maken en het foutenpercentage sterk te verlagen. 
 
"De federale overheid heeft er in haar technische keuzes voor gezorgd dat ondernemingen die elektronische facturen kunnen sturen naar de overheid, ook elektronische facturen kunnen sturen naar alle Belgische ondernemingen. Op die manier werken we heel proactief aan de uitrol van elektronische facturatie voor kmo's." legt Serge Libert, Program Manager e-Facturatie bij FOD BOSA, uit.
 
Met de toenemende opname van elektronische facturatie, dalen ook de betalingstermijnen aanzienlijk. Tussen januari en juli 2023 ontving de federale overheid 142.435 facturen, waaronder 34.220 elektronische facturen. De betalingstermijn voor elektronische facturen was 30% korter dan voor traditionele facturen. 
 
Meer informatie
 
Op de webpagina Elektronische facturatie | BOSA (belgium.be) vind je naast algemene informatie over elektronische facturatie ook een overzicht van de technische tools die de FOD BOSA ter beschikking stelt. Je vindt ook een bundelaan informatie over elektronische facturatie op de website efacture.belgium.be.