Achtergrond

In 2023 een digitale portefeuille voor iedereen

Het institutionele model van België is complex. Een groot aantal actoren en procedures maken het leven van burgers en rechtspersonen bijzonder ingewikkeld. Toch is het niet aan hen om de complexiteit van ons institutionele model te dragen. We moeten de burger centraal stellen en hem instrumenten bieden die zijn leven vereenvoudigen. Daarom ontwikkel ik de digitale portefeuille.

Als instrument voor administratieve vereenvoudiging bij uitstek zal de digitale portefeuille in 2023 voor alle Belgen toegankelijk zijn.

Het institutionele model van België is complex. Een groot aantal actoren en procedures maken het leven van burgers en rechtspersonen bijzonder ingewikkeld.

Toch is het  niet aan hen om de complexiteit van ons institutionele model te dragen.

We moeten de burger centraal stellen en hem instrumenten bieden die zijn leven vereenvoudigen. Daarom ontwikkel ik de digitale portefeuille.

Het zal een hele reeks administratieve procedures vereenvoudigen.  Deze portefeuille zal de vorm aannemen van een beveiligde app die op een smartphone kan worden gebruikt, en de diensten moeten de identificatie van de persoon, het opslaan en delen van certificaten (zoals een rijbewijs of een getuigschrift) en elektronische handtekeningen mogelijk maken. Het zal moeten voldoen aan Europese specificaties (een audit en certificering zijn verplicht) en moet kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot onlinediensten in andere lidstaten.

Dit instrument, dat in 2023 operationeel zal zijn, omvat onder meer een mobiele eID (nationale digitale identiteit), dienstverlening op maat via het elektronisch loket en directe toegang tot eBox.

Daarnaast zal de digitale portefeuille ook een transparantie-instrument zijn waarmee burgers toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens. Op termijn moet dit de burgers in staat stellen niet alleen zicht te hebben op het gebruik van hun persoonsgegevens door de overheid, maar er ook controle over uit te oefenen. Aldus zullen de bescherming en de uitoefening van het recht op privacy van burgers en door burgers worden versterkt.

Met dit project bevestigt België zijn ambitie om opnieuw een voorloper te worden in de digitalisering van overheidsdiensten.