Persbericht

50.000 bezoekers in 10 dagen voor MyData

50.000 bezoekers in 10 dagen voor MyData

Sinds tien dagen kunt u op de website mydata.belgium.be zien welke administratie uw persoonsgegevens heeft geraadpleegd. Sindsdien hebben al meer dan 50.000 unieke bezoekers de weg naar de site gevonden. Een groot succes.
 
De mogelijkheid om via de MyData-site te weten te komen wanneer en in welke context uw persoonsgegevens door overheidsdiensten werden geraadpleegd, werd op dinsdag 13 juni gelanceerd door staatssecretaris Mathieu Michel. 10 dagen later staat de teller op 50.319 unieke gebruikers.
 
Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Privacy: "50.000 bezoekers in 10 dagen. Dat is een groot succes. Dit cijfer bevestigt dat er in de samenleving vraag is naar meer transparantie in het gebruik van persoonsgegevens. En de MyData-site beantwoordt aan deze vraag. MyData is dus een grote stap in de richting van meer transparantie. Maar het werk is nog niet af! Met mijn operatie Transparantie worden Belgische burgers op korte termijn de echte eigenaars van hun persoonlijke gegevens.”
 
Operatie Transparantie
 
De MyData-website maakt deel uit van operatie Transparantie, een initiatief van Mathieu Michel om burgers een beter overzicht te geven van de persoonsgegevens die door overheidsinstanties worden verwerkt en opgeslagen.
 
Sinds de Europese Verordening Gegevensbescherming van kracht is, hebben overheidsinstanties al aanzienlijke middelen ingezet om de bescherming van de privacy van burgers te garanderen en de transparantie van gegevens te bevorderen. Operatie Transparantie schakelt nu naar een hoger niveau. Via één enkele website - mydata.belgium.be - wordt informatie over de verwerking van persoonsgegevens toegankelijk gemaakt.
 
Op MyData kunnen burgers in algemene termen zien welke overheidsinstellingen welke soorten persoonsgegevens gebruiken bij hun activiteiten en onder welk wettelijk mandaat ze dat doen. Ze kunnen ook zien welke soorten gegevens precies worden gebruikt voor elke specifieke wettelijke taak. De grote vernieuwing die tien dagen geleden werd gelanceerd, is dat burgers nu ook kunnen zien wanneer hun persoonsgegevens zijn geraadpleegd en in welke context, tot zes maanden in het verleden. Dit is een belangrijke stap voorwaarts, niet alleen om elke burger zicht te geven op zijn eigen persoonsgegevens, maar ook om zijn rechten onder de AVG uit te oefenen. Met de volgende en laatste fase van de operatie Transparantie zal MyData toegang bieden tot persoonlijke gegevens, waardoor het mogelijk wordt om echte controle uit te oefenen.