Persbericht

Energieverbruik van federale overheidsgebouwen fors verminderd

Energieverbruik van federale overheidsgebouwen fors verminderd

Vorig jaar keurde de regering een plan goed om het energieverbruik van de federale gebouwen te verminderen. ‘We hadden doelstellingen vastgelegd voor zes maanden en we hebben ze op drie maanden tijd al bijna gehaald. Een prachtige inspanning van onze diensten,’ zeggen minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en Staatsecretaris belast met de Regie der gebouwen Mathieu Michel. Het energieplan en de monitoring worden nu structureel vastgelegd.
 
De doelstelling was om het verbruik met 15% te doen dalen tegenover van het gemiddelde van de laatste vijf jaar. Via dit plan werd onder meer de temperatuur in alle federale overheidsgebouwen tot 19 graden verlaagd tijdens de winter, en in de zomer zal de airco ingesteld worden tot maximum 27 graden. Niet alleen de temperaturen worden aangepast, ook is de verlichting in de federale gebouwen en monumenten tussen 19 en 6 uur uitgeschakeld.
 
De ministers stelden een bilan voor over de periode van oktober tot december 2022. ‘Dit is een halftijds bilan. Op slechts drie maanden tijd, zitten we al aan een daling van 11% voor elektriciteit en 14% voor gas  . We zijn dus zeker hoopvol om de doelstelling te halen,’ aldus Michel. ‘Alle administraties hebben bijgedragen aan deze doelstelling. De Regie der Gebouwen heeft een enorme hoeveelheid werk verricht door de gegevens te consolideren en te analyseren om dit verslag op te kunnen stellen.’
 
‘De klimaatklok tikt. Dat is nu eenmaal een feit. En we kunnen niet blijven snoozen. We moeten allemaal investeren en ons aanpassen. Dat geldt dus ook voor de overheid, die het goede voorbeeld moet geven. En we gaan duidelijk de goede richting uit, want de geleverde inspanningen werpen ontegensprekelijk hun vruchten af met zo’n forse vermindering van het energieverbruik,’ bevestigt De Sutter.
 
‘We willen deze positieve trend uiteraard voortzetten. De impact ervan is positief voor het klimaat én voor het budget,’ zeggen De Sutter en Michel. ‘Daarom maken we vanaf nu zowel het energieplan als de monitoring ervan structureel.’ De energiebesparingsmaatregelen worden dus permanent van kracht, en de regering zal elk semester een rapportage van het energieverbruik ontvangen.