Persbericht

Brand in het detentiecentrum van Saint-Hubert: de federale regering maakt de middelen vrij om het schrijnwerkatelier snel te herbouwen

Dringende werkzaamheden reeds opgestart

 Op basis van een besluit van afbraak, opgesteld door de burgemeester van Saint-Hubert, eens het gerechtelijk onderzoek is afgerond, zal er worden overgegaan tot de afbraak van de door de brand verwoeste infrastructuren, de afvoer van het puin en de wederopbouw, identiek aan het voorgaande om de bestaande volumes te behouden, volgens de huidige normen. De draagstructuur van het dak wordt versterkt om de plaatsing mogelijk te maken van zonnepanelen op het dak en tegelijk bij te dragen tot de vermindering van het elektriciteitsverbruik van deze site.

 

De dringende werken werden reeds opgestart om de gemeenschappelijke daken van de te behouden vleugels te beschermen en de elektrische installaties te beveiligen. Er wordt voorzien om de stenen puntgevels, de funderingen en indien mogelijk de vloerplaten te behouden.

 

De FOD Justitie doet van haar kant het nodige om over te gaan tot de vervanging van alle machinegereedschap van het schrijnwerkatelier.

 

 

Mathieu MICHEL, Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen: “Het was van essentieel belang om snel te handelen om dit schrijnwerkatelier herop te bouwen. Het is erg belangrijk om gedetineerden aan het werk te zetten, met het oog op hun re-integratie en leren door werken. Dit is met name het geval in Saint-Hubert, waar het gevangenisregime is georganiseerd rond gevangeniswerk. Gedetineerden die in dit atelier werken, komen buiten met een opleiding en een niet-verwaarloosbare kennis die gunstig kunnen zijn voor hun re-integratie.

 

Gezien het belang van de voorzieningen voor de gedetineerden en de gevangenis, heb ik van dit dossier een prioriteit gemaakt. Drie weken na de brand heb ik aan de Ministerraad een oplossing voor een snelle wederopbouw voorgelegd.”