Persbericht

Meer dan €16 miljoen voor de renovatie van de gebouwen van de Directie Speciale Eenheden van de Federale Politie

Op 15 juli 2022 heeft de ministerraad zijn goedkeuring gegeven voor het gunningsvoorstel van de opdracht van werken voor de renovatie van de lokalen van de federale politie op de site De Witte De Haelen.

Deze werken, die geraamd worden op €16.3 miljoen inclusief btw, omvatten:

  • de duurzame renovatie van de politiekazerne (gebouw F);
  • de bouw van een overbrugging tussen de twee gebouwen;
  • ...

De werkzaamheden in gebouw F starten in september 2022 en worden afgerond in 2025.

Naast de veiligheids- en technologische aspecten zal, zoals altijd, rekening worden gehouden met de milieudimensie om de energiekosten van de gebouwen zoveel mogelijk te beperken, zoals bepaald in het Nationale Energie-Klimaatplan, dat een leidraad vormt voor alle projecten waartoe de Regie der Gebouwen het initiatief neemt.

Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken

De  speciale eenheden nemen als ‘ultima ratio’, het laatste middel, de zwaarste dossiers van criminaliteit en terrorisme voor hun rekening. De teamleden zijn fris en monter, hun gebouwen zijn dat niet meer. Na de grote terrorisme-actie in Verviers in 2015 beloofde de vorige regering een renovatie van de infrastructuur. Deze regering lost die beloften in. Zo geven we het 50-jarig bestaan van de speciale eenheden extra glans. Dankzij de investering kan het team zijn expertise en ervaring verder uitbouwen.”

Mathieu Michel, Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen

Ik ben erg blij met de voortgang in dit dossier. De DSU heeft lang op dit moment gewacht. Deze investering is van essentieel belang om de infrastructuur en de arbeidsomstandigheden van onze veiligheidsdiensten te verbeteren. Deze investeringen moeten onze teams in staat stellen hun opdracht optimaal uit te voeren. De veiligheid van onze burgers is een absolute prioriteit voor mij.