Persbericht

DESI-ranking: België zakt 4 plaatsen - Alle entiteiten moeten verantwoordelijkheid nemen

Sinds 2014 volgt de Europese Commissie de vooruitgang van de lidstaten op het gebied van digitalisering en publiceert zij jaarlijkse DESI-verslagen (Digital Economy and Society Index). Elk jaar bevatten de verslagen profielen, aan de hand waarvan de lidstaten prioritaire actiegebieden kunnen vaststellen, en thematische hoofdstukken met analyses op Europees niveau op belangrijke digitale beleidsterreinen. De DESI-index rangschikt de lidstaten volgens hun niveau van digitalisering en analyseert hun vooruitgang in de afgelopen vijf jaar, rekening houdend met hun vertrekpunt.

 

België staat op de 16e plaats in het DESI 2022-onderzoek, een daling van 4 plaatsen ten opzichte van 2021.

 

Twee onderdelen van het DESI-rapport zijn in hoofdzaak verantwoordelijk voor deze daling voor België in het afgelopen jaar: digitale vaardigheden en, vooral, digitale infrastructuur.

 

In het verslag wordt inderdaad vastgesteld dat er in ons land een gebrek is aan gediplomeerden in ICT. Het aantal ICT-afgestudeerden is in België sinds 2016 niet gestegen.  Wat connectiviteit betreft, werd in het verslag geen vooruitgang vastgesteld op het gebied van 5G-spectrum of 5G-dekking, terwijl beide in de EU aanzienlijk zijn toegenomen. Bovendien scoort België zeer laag op glasvezeldekking.

 

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering: "In het DESI-rapport staat België op de 27e plaats wat connectiviteit betreft. Ons land staat dus op de laatste plaats. Dit is volstrekt onaanvaardbaar! De veiling is eindelijk voorbij. Als wij onze geloofwaardigheid willen herstellen en onze buitenlandse investeringen willen stimuleren, moeten wij snel reageren. Ik roep de gefedereerde entiteiten die de komst van 5G op hun grondgebied tegenhouden dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

 

Tegelijkertijd stel ik vast dat het aantal ICT-afgestudeerden sinds 2016 niet is gestegen. België heeft nog steeds te kampen met een tekort aan ICT-professionals. Volgens de "Be the Change"-studie van Agoria zal België in 2030 600.000 IT-profielen meer nodig hebben. Ik denk niet dat alle verantwoordelijken zich momenteel bewust zijn van de omvang van deze collectieve uitdaging. Alle entiteiten in dit land moeten zich bewust zijn van het belang van deze kwestie als wij een werkgelegenheidscijfer van 80% willen bereiken en ons sociaal model in stand willen houden.

 

 

Een betere score voor onze ondernemingen en e-overheid

 

België staat op de 6e plaats in de EU wat betreft de integratie van digitale technologie door onze bedrijven en KMO's. Uit het verslag blijkt inderdaad dat onze ondernemingen bij hun activiteiten sterk gebruik maken van digitale technologie. Het meest opmerkelijk is het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de cloud en het aantal kleine en middelgrote ondernemingen dat online verkoopt, dat ver boven het EU-gemiddelde ligt. Een zwakker punt blijft elektronische facturering, dat door 25% van onze bedrijven wordt gebruikt, tegen 32% van de bedrijven als EU-gemiddelde.

 

België doet het ook goed wat betreft het aantal gebruikers van e-government, dat sterk is toegenomen. 74% van de Belgen heeft al online contact opgenomen met zijn administratie, tegenover gemiddeld 65% in Europa.

 

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering: "Het DESI-rapport bevestigt dat de ontwikkeling van de digitale portefeuille een prioriteit moet blijven. Wij moeten digitale overheidsdiensten blijven ontwikkelen om het leven van de Belgen en onze ondernemingen te vereenvoudigen. Daartoe moet de elektronische identiteitskaart (eID), die bijna 20 jaar geleden is ingevoerd, worden gemoderniseerd. Met behulp van een smartphone en deze portefeuille zal de burger over een volledig virtueel identiteitsbewijs kunnen beschikken, dat dezelfde veiligheidsgaranties biedt als de fysieke kaart. Ten tweede zal de portefeuille een herbruikbaar mobiel platform bieden voor overheidsdiensten om hun procedures aan te bieden en gegevens op een eenvoudige manier te presenteren, zonder dat zij hun eigen app hoeven te ontwikkelen.

 

Digitalisering is synoniem met de welvaart van ons land

 

Staatssecretaris Mathieu Michel concludeert: "Het DESI 2022-rapport moet ons oproepen om onze inspanningen voort te zetten om een #SmartNation te worden. Met de lopende acties, onder meer op het gebied van connectiviteit en digitale vorming, ben ik ervan overtuigd dat onze score op de DESI-ranking in 2023 beter zal zijn.

 

De rangschikking is niet iets om lichtvaardig op te vatten. De digitalisering van ons land op basis van een gecoördineerde, ondersteunde en goedgekeurde digitale strategie moet bijdragen tot het bereiken van een werkgelegenheidsgraad van 80% en de duurzaamheid van ons socialezekerheidsstelsel op lange termijn kunnen waarborgen".