Persbericht

Brussels Justitiepaleis - Lancering van het lastenboek voor de restauratie van de gevels en de verwijdering van de stellingen

Op voorstel van Mathieu Michel, staatssecretaris belast  met de Regie der gebouwen, heeft de Ministerraad ingestemd met de lancering van een openbare aanbestedingsprocedure voor de restauratiewerkzaamheden aan de gevels van het Brussels Justitiepaleis, aan de kant van het Poelaertplein, en aan de uitgestrekte sokkel van de koepel van het paleis.

Op 15 maart 2021 begonnen, na 10 jaar stilstand, de restauratiewerkzaamheden aan het Justitiepaleis van Brussel met het renoveren van de stellingen. Deze werkzaamheden waren van essentieel belang om de eigenlijke restauratie van het gebouw in een tweede fase te kunnen uitvoeren.

Na dit akkoord in de Ministerraad kan men nu de restauratie aanvangen van de gevel en het verwijderen van de steigers, na 40 jaar te hebben gewacht. Dit omvat ook de vervanging van de 4.600 m² aan ramen.

Naast de restauratie van de gevels is het ook de bedoeling de energieprestaties van het gebouw aanzienlijk te verbeteren. Er is een eerste raming gemaakt en daaruit blijkt dat het HVAC-verbruik, na restauratie van de gevels en de ramen, met 10 tot 15% kan worden verminderd.

De restauratie van de gevels aan de kant van het Poelaertplein begint in de zomer van 2023 en zal in de tweede helft van 2024 voltooid zijn. Voor de uitgestrekte sokkel van de koepel zullen de werkzaamheden in 2025 beginnen. Het geplande budget bedraagt 40 miljoen euro.

 

Mathieu Michel, staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen: "Na bijna 40 jaar inactiviteit in dit dossier, na bijna 40 jaar waarin onze burgers het Brussels Justitiepaleis in de steigers hebben gezien, is er licht aan het einde van de tunnel. In 2024, na de zomer, zullen de Brusselaars, de Belgen en alle bezoekers van ons land het Justitiepaleis opnieuw in al zijn pracht kunnen aanschouwen. Het gaat om het grootste justitiepaleis ter wereld, verankerd in het hart van de hoofdstad van België.

Ik had beloofd om van de restauratie van het Justitiepaleis in Brussel een prioriteit te maken. Ik ben dan ook zeer verheugd over dit besluit van de Ministerraad, dat aantoont dat wij in België nog steeds in staat zijn grote projecten uit te voeren.”

 

Een project in 3 fasen tot 2030

De eerste fase van de restauratie van het Justitiepaleis van Brussel betreft de hoofdgevel, gelegen aan de kant van het Poelaertplein, met inbegrip van de sokkel van de koepel.

De volgende twee fasen zullen betrekking hebben op de andere gevels, aan de kant van de Wolstraat, de Miniemenstraat en de Wynantsstraat.

Het is de bedoeling dat tegen 2030 alle gevels van het Justitiepaleis gerestaureerd en vrij van steigers zijn.