Nieuwsbericht

Federale regering: Mathieu MICHEL belast met de relaties met het Parlement

De ministerraad heeft Mathieu MICHEL, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister, belast met de betrekkingen met het Parlement.

Als lid van de regering, belast met de betrekkingen met het Parlement, vertegenwoordigt de staatssecretaris de regering in de Conferentie van Voorzitters van de Kamer, een wekelijkse vergadering waarin de werkzaamheden van het Parlement worden gepland.

Hij speelt een bemiddelende rol tussen het Parlement en de regering. Zijn taak bestaat erin bij te dragen tot de vlotte organisatie van de werkzaamheden tussen de leden van de federale regering en de parlementsleden. De staatssecretaris vergemakkelijkt de onderlinge uitwisseling en voorkomt eventuele organisatorische problemen tussen deze twee machtsniveaus.

Mathieu MICHEL heeft vanmorgen deelgenomen aan de eerste Conferentie van voorzitters van dit parlementair jaar.