Persbericht

De Regie der Gebouwen renoveert en richt een gebouw in voor de speciale eenheden van de Federale Politie in Brussel

Op maandag 14 november 2022 gaat de Regie der Gebouwen van start met de renovatie en inrichting van een gebouw op de site van de kazerne van de Federale Politie in Etterbeek om er de diensten van DSU (Directie Speciale Eenheden) te huisvesten. De kost van de werken, die ongeveer 2 jaar moeten duren, bedraagt ongeveer 17 miljoen euro. Het betreft een gebouw op de site met een voorlopig onbezette oppervlakte van ongeveer 4.654 m². Enkel de buitenmuren worden behouden, terwijl de binnenkant volledig heropgebouwd en gerenoveerd zal worden om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van deze dienst. Sommige bijgebouwen zullen ook dubbel zo hoog gemaakt worden om grotere plateaus op de verdiepingen te creëren en flexibelere ruimtes ter beschikking te kunnen stellen. Tot slot zal er ook een metalen loopbrug gebouwd worden om dit gebouw te verbinden met een ander gebouw, zodat de diensten dagelijks optimaler kunnen samenwerken.

De speciale eenheden van de politie werken in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden: bewakings- en beschermingsopdrachten, arrestaties en interventies tegen de georganiseerde misdaad en terrorisme. Het is dan ook de taak van de Regie der Gebouwen als vastgoedbeheerder van de Federale Staat om hen een optimale werkomgeving te bieden. Met een investering van 17 miljoen euro voor de renovatie van het gebouw van de speciale eenheden, toont de regering aan dat zij de veiligheidsdiensten als een prioriteit beschouwt." zegt Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister:

Dit project beoogt eveneens een ‘zeer lage energie’-prestatie. Er worden immers talrijke maatregelen voorzien om te voldoen aan de energiecriteria die worden opgelegd in het kader van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP): isolatie, zonnepanelen, warmtepomp, warmtekrachtkoppeling, ramen met hoge energieprestatie, dubbele beglazing, ...Het volledige gebouw zal ook toegankelijk en aangepast worden voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM).” aldus Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen.

Een duurzaam project

Voor dit project beoogt de Regie der Gebouwen een ‘zeer lage energie’-prestatie. In dit kader zijn een reeks maatregelen en inrichtingen voorzien, zoals:

  • Binnen- en buitenisolatie.
  • De plaatsing van meer dan 1600 zonnepanelen.
  • De installatie van nieuwe ramen met een hoge energieprestatie en zonwerende dubbele beglazing.
  • De voorziening van een efficiënt verwarmings- en ventilatiesysteem met energierecuperatie. De warmte- en koudeproductie zal verzekerd worden door een cascade bestaande uit een warmtepomp, een warmtekrachtkoppeling, koelmachines en gascondensatieketels.
  • De installatie van een ventilatie door middel van systemen met dubbele stroming (variabel debiet) met energierecuperatoren.

Nieuwe perimeterbeveiliging van de site

In het najaar van 2022 zal de Regie der Gebouwen starten met de inrichting van een nieuwe perimeterbeveiliging voor de volledige site van de kazerne.

De werken zouden een kleine twee jaar in beslag nemen en ongeveer 3,8 miljoen euro kosten.