Persbericht

Een Nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI)

Testen via AI in plaats van dierenproeven, een slimme thermostaat verbonden met je smartphone, een slimme assistent, sneller onderzoek naar diagnose en behandeling, autonome auto’s, enz. artificiële intelligentie heeft een grote invloed op het dagelijks leven van de Belgen. AI beïnvloedt alle sectoren, van de eenvoudigste tot de meest complexe zoals medisch onderzoek of beveiliging. Vicepremiers Pierre-Yves DERMAGNE en Petra DE SUTTER en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu MICHEL onthulden vandaag hun strategie om van België een #Smart AI Nation te maken. Het Nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie, met negen ambitieuze doelstellingen, is op vrijdag 28 oktober aan de ministerraad voorgelegd.

 

België als belangrijke en betrouwbare speler op het gebied van artificiële intelligentie

De Belgische bevolking staat positief tegenover technologische veranderingen. Zoals uit de studie[1] over de "perceptie van kunstmatige intelligentie" blijkt, gelooft de overgrote meerderheid van de Belgische burgers dat AI kan bijdragen tot de verbetering van de samenleving. De positieve perceptie van AI-toepassingen bereikt zelfs 94% wat betreft innovatie in gezondheid en wetenschap, of 89% wat betreft de verwachte vermindering van fouten of ongelukken als gevolg van menselijke fouten.

Om dit vertrouwen te behouden is een ambitieuze nationale strategie nodig om de positie van België in de sector te versterken.

Het nationaal plan is gebaseerd op negen doelstellingen. Elke doelstelling is gericht op het bevorderen van een ethisch model, met een evenwicht tussen innovatie en bescherming van de grondrechten, en op het ontwikkelen van een ecosysteem van talent.

Doelstellingen van het Nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van AI :

1° Betrouwbare AI bevorderen

2° Cyberveiligheid waarborgen

3° Het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van België versterken door middel van AI

4° Ontwikkeling van een datagedreven economie en een performante infrastructuur

5° AI centraal stellen binnen de gezondheidszorg

6° AI ten dienste stellen van duurzame mobiliteit

7° Bescherming van het milieu

8° Beter en levenslang leren

9° De burgers betere diensten en bescherming bieden

België lijdt aan een te gefragmenteerd digitaal landschap. Elke regio heeft zijn eigen AI-plan ontwikkeld. Als we willen uitblinken in AI, de jobs van morgen willen creëren en het concurrentievermogen van onze bedrijven willen behouden, is het belangrijk de verschillende AI-plannen op elkaar af te stemmen en gemeenschappelijke ambities vast te stellen. Het nationale plan is dus volledig in overeenstemming met een convergentiedynamiek en ambieert synergiën tussen de verschillende machtsniveaus, de openbare en de privé sector.

Artificiële intelligentie en gezondheid

Een van de doelstellingen van het Nationaal plan betreft gezondheid. Tegenwoordig ligt artificiële intelligentie aan de basis van veel medische vooruitgang: dankzij artificiële intelligentie kunnen artsen hersentumoren opsporen of voorspellen. AI versnelt ook het geneesmiddelenonderzoek en optimaliseert het productieproces van geneesmiddelen.

Op het gebied van biotech en farma is België toonaangevend[2] [3]. In de afgelopen 10 jaar zijn de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling met 166% gestegen, van 1,9 miljard in 2010 tot meer dan 5 miljard euro in 2020. Aangezien AI in deze sector in een stroomversnelling raakt en de manier waarop therapieën worden ontwikkeld verandert, zal het vermogen van België om zijn AI-expertise op dit gebied te ontwikkelen van cruciaal belang zijn.

AI kan burgers in toenemende mate helpen hun eigen gezondheid te beheren door de vele mogelijkheden die bijvoorbeeld draagbare technologieën en gezondheidstoepassingen bieden. Het Nationaal Plan wil de mogelijkheden van AI in de gezondheidszorg stimuleren, AI die betrouwbaar, veilig, ethisch en doeltreffend is.

 

Pierre-Yves Dermagne, vice-premier en minister van Economie: "Wij leven in een tijd van snelle technologische veranderingen. Artificiële intelligentie kan worden gezien als een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van onze bedrijven met een positieve impact op het leven van de burgers.

De opstelling van het Nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie was dan ook van essentieel belang. Gebieden zoals de data-economie of gegevensbescherming zijn fundamentele assen waarlangs AI steeds effectiever zal worden.

Daarnaast zal ik samen met de gefedereerde entiteiten blijven inzetten op de opleiding van werknemers in digitale vaardigheden om onze economische ontwikkeling te intensifiëren.”

Petra De Sutter, vice-premier en minister van Telecommunicatie: "Dit AI-plan is een belangrijke stap om artificiële intelligentie verantwoord en op mensenmaat te gebruiken. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat algoritmen niet leiden tot discriminatie op basis van gender. Het AI-plan wil ook de burgers een betere dienstverlening en bescherming bieden. De uitrol van 5G is trouwens cruciaal in de ontwikkeling van artificiële intelligentie.”

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering en Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: "De markt voor artificiële intelligentie heeft in 2021 60 miljard dollar opgeleverd en gaat naar 400 miljard dollar in 2028. België mag deze innovatiegolf niet missen. AI is al overal aanwezig en ontwikkelt zich razendsnel. Het maakt het mogelijk om bijvoorbeeld dierenproeven te beperken. Met dit plan neemt ons land zijn verantwoordelijkheid en zet het zich volledig in voor AI. Een ambitieus plan dat synergiën tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus en actoren in het veld wil bevorderen. Een plan met vertrouwen en respect voor ethische waarden als rode draad.”

Het Nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI): Plan AI (NL)-compressed.pdf