Persbericht

Strijd tegen de digitale kloof – Connectoo vanaf nu beschikbaar voor iedereen

Mathieu MICHEL, staatssecretaris voor Digitalisering, heeft vanmorgen de eerste badges overhandigd aan de eerste deelnemers van de opleiding "Connectoo". 8OO mensen uit 150 instellingen hebben de eerste zes modules van deze opleiding, die wil strijden tegen de digitale kloof, gevolgd.

Connectoo werd in maart 2022 op initiatief van de staatssecretaris gelanceerd. Het is het resultaat van een samenwerking tussen Bibliotheken zonder Grenzen en de FOD Strategie en Ondersteuning (FOD BOSA). Deze opleiding maakt deel uit van de doelstelling om de digitale kloof tegen 2030 weg te werken. Met Connectoo worden ambtenaren opgeleid om gebruikers te helpen de digitale hulpmiddelen van overheidsdiensten te gebruiken.

De digitale kloof is een realiteit

In een wereld die steeds digitaler wordt, zijn de digitale kloof en de ongelijkheden bij het gebruik van en de toegang tot informatie- en communicatietechnologieën zeer reëel.

Volgens de laatste Barometer Digitale Inclusie van de Koning Boudewijnstichting bevond in 2021 46% van de bevolking zich in een situatie van 'digitale kwetsbaarheid'. De situatie van de meest kwetsbare mensen in een steeds meer digitale samenleving is dan ook zorgwekkend en vraagt om oplossingen.

Een oplossing van de staatssecretaris voor Digitalisering is Connectoo.

Nu beschikbaar voor iedereen

Na zes maanden testen van deze opleiding met ambtenaren, bevestigen de eerste deelnames de noodzaak om deze online opleiding open te stellen voor iedereen.

Connectoo zal nu voor iedereen beschikbaar zijn via de website van de BOSA-administratie[1]. Het is nu dus voor iedereen die geïnteresseerd is mogelijk om deze opleiding te volgen en de Connectoo-badge te behalen. Zo maakt Connectoo ook deel uit van de evolutie van het opzetten van competentiebadges via zelfopleiding.

Connectoo: de eerste competentiebadge via zelfopleiding

Het doel van Connectoo is om snel en op grote schaal de basisvaardigheden te valideren die nodig zijn om een digitale schrijver te zijn. Daarom is de opleiding zo opgezet dat ze volledig autodidactisch is. Het is ook de eerste competentiebadge op federaal niveau die toegankelijk is via een 100% individuele benadering.