Persbericht

Eerste bijeenkomst van de Digital Minds – #SmartNation

Op woensdag 30 juni heeft de staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu MICHEL, de Digital Minds voor het eerst samengebracht.

De staatssecretaris wou 22 actoren bij elkaar brengen uit de academische wereld, de wereld van de ondernemers en investeerders,... die actief zijn in de digitale wereld in België en in het buitenland. 

De Minds worden belast met de analyse en de optimalisering van het effect van het herstelplan en van de in België ontwikkelde structureringsprojecten op digitaal gebied. Hun rol zal erin bestaan om, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid, alle openbare en particuliere actoren te informeren over de beste manier om de relanceprojecten uit te voeren, teneinde de positieve gevolgen ervan voor de samenleving te maximaliseren. Deze strategie is erop gericht de best mogelijke efficiëntie te bereiken in het kader van de aanzienlijke investeringen van het herstel- en veerkrachtplan, waarin niet minder dan 1,3 miljard euro wordt uitgetrokken voor de digitalisering op alle bevoegdheidsniveaus!

#Smartnation : convergentie, inclusief en ambitieus

Mathieu MICHEL, staatssecretaris bevoegd voor digitalisering: “Vandaag heeft het digitale in België te lijden onder een te gefragmenteerd landschap. Samen moeten we meer convergent, inclusief en ambitieus zijn om een "SmartNation"-mentaliteit te ontwikkelen.

Het digitale moet meer dan welke andere dynamiek ook deze mentaliteit hebben die ons in staat stelt de ketens te doorbreken die ons verhinderen nog beter te worden.

Een #SmartNation zijn, is een grondgebied zijn dat in staat is zijn burgers en bedrijven te mobiliseren rond een gemeenschappelijke visie die volledig gericht is op uitmuntendheid. Het is een gebied dat zijn ambities ontplooit om de wereld te veroveren zonder iemand aan de kant te laten staan. Door een solide netwerk van mensen te ontwikkelen die rond gemeenschappelijke doelstellingen zijn gemobiliseerd en projecten te structureren, ben ik ervan overtuigd dat wij een gezamenlijk succes kunnen opbouwen. En het is dit succes dat van ons een #SmartNation zal maken.”

#SmartNation : een digitale strategie met 5 assen

De Digital Minds zullen op meer regelmatige basis werken in de vorm van "Councils" die rond de 5 assen van een #SmartNation zijn opgebouwd:

-Een snelle digitale transformatie voor een sterke economie

- Investeren in digitaal menselijk kapitaal

- Een digitale overheid voor iedereen

- Versterken van vertrouwen, transparantie en veiligheid

- State-of-the-art digitale infrastructuur en innovatieve ecosystemen

Deze 5 assen zijn gebaseerd op de DESI-ranking (Digital Economy and Society Index) en zullen ons in staat stellen de digitale evolutie van ons land op internationale schaal te volgen.

De leden van de Digital Minds: Nathanael Ackerman (AI4Belgium), Karen Boers (BeCode, BeCentral), Guillaume Boutin (Proximus), Marion De Bruyne (Vlerick Business School), Geertrui Mieke De Ketelaere (IMEC), Philippe Destatte (Destree Institute), Julie Foulon (Girleek), Thierry Geerts (Google), Peter Hinssen (Nexxworks), Laurent Hublet (BeCentral), Axel Legay (UCL), Omar Mohout (Sirris), Claire Munck (BeAngels), Ibrahim Ouassari (Molengeek), Frédéric Pivetta (AI4Belgium), Pierre H. Rion (Conseil du Numérique), Stephan Salberter (LN24, 19 Network 42), Nathalie Smuha (IA&Ethics), Bart Steukers (Agoria), Barbara Van den Haute (Digitaal Vlaanderen), Koen Van Loo (FSPI) et Saskia Van Uffelen (Digital Champion Belgium).