Nieuwsbericht

GreenTech Forum Brussel: Mathieu Michel en zijn engagement voor milieuverantwoordelijkheid

Het GreenTech Forum Brussels, een nieuw vlaggenschipevenement gewijd aan technologie en duurzame ontwikkeling, vond plaats op dinsdag 18 juni 2024 en bracht meer dan 500 deelnemers samen die zich inzetten voor ‘green IT’ en ‘IT for green’. Het evenement, dat werd georganiseerd onder het beschermheerschap van Planet Tech'Care en medegeorganiseerd door het Belgisch Instituut voor Duurzame Informatica, Numeum en SustAIn.brussels, bood een uniek platform voor uitwisseling, debat en toekomstperspectieven. Onder de sprekers was Mathieu Michel, uittredend staatssecretaris voor Digitalisering, die het woord nam om  zijn visie te delen  van een duurzame SmartNation.

 

 

Een groot evenement voor groene IT in de Europese hoofdstad

Het GreenTech Forum Brussels bracht professionals uit allerlei sectoren samen om te discussiëren over technologie en duurzaamheid. Met een rijk programma van 21 conferenties, 15 workshops en een tentoonstellings- en netwerkruimte behandelde dit evenement cruciale thema's zoals :

  •     Verantwoord ondernemen
  •     Duurzame IT-infrastructuren en -diensten 
  •     Tools, certificeringen, normen en regelgeving 
  •     Ecologische en sociale transitie en innovatie

Het evenement werd geopend door toespraken van invloedrijke personen, die een kader boden voor diepgaande discussies over de impact van digitale technologie op het milieu.

 

Het engagement van Mathieu Michel voor een groene SmartNation

mathieu michel speach green tech forum bruxelles

In zijn toespraak benadrukte Mathieu Michel het belang van het combineren van technologie en duurzaamheid, twee essentiële pijlers voor een welvarende toekomst. Als uittredend  staatssecretaris voor Digitalisering deelde hij de SmartNation-strategie, die digitale technologieën wil integreren om de economische efficiëntie te verbeteren en milieuproblemen aan te pakken.

 

 

Vlaggenschipprojecten en innovatieve initiatieven

Onder de voorgestelde initiatieven noemde Mathieu Michel MyGov.be en de eBox, projecten gericht op het digitaliseren van interacties met de overheid, waardoor minder papier wordt verbruikt en de transparantie en toegankelijkheid van overheidsdiensten wordt vergroot. In 2023 werden bijna 37,5 miljoen berichten afgeleverd via de eBox, met een prognose van 45 miljoen tegen 2024, wat een belangrijke stap betekent in de richting van een groenere administratie.

Daarnaast tonen eBox Enterprise en elektronische facturatie bij overheidsopdrachten aan dat België zich inzet om administratieve processen te automatiseren en te optimaliseren, wat aanzienlijke besparingen oplevert en de ecologische voetafdruk verkleint.

 

Artificiële intelligentie in dienst van duurzaamheid

Mathieu Michel besprak ook de cruciale rol van artificiële  intelligentie (AI) in deze transformatie. In België wordt AI op een ethische en verantwoorde manier geïntegreerd, waarbij hulpmiddelen worden geoptimaliseerd en innovatieve oplossingen voor duurzaam beheer worden ontwikkeld. Of het nu in de landbouw is om het gebruik van pesticiden te verminderen of in intelligent energiebeheer, AI blijkt een krachtige bondgenoot voor duurzaamheid te zijn.

 

 

Mathieu Michel pleit voor verantwoorde digitale administratie

Mathieu Michel is zich bewust van de energie-uitdagingen die technologie met zich meebrengt en benadrukt de gunstige kosten-batenverhouding van digitale technologieën. De Digi4Climate-studie, in 2022 gepubliceerd door Agoria en Accenture, ondersteunt deze visie door aan te tonen dat de nettovermindering in uitstoot dankzij IT for Green veel groter is dan de voetafdruk van de technologieën zelf.

Met de ondertekening van het Responsible Digital Charter verbindt de Belgische overheid zich tot meer ethische, inclusieve en milieuvriendelijke acties en sluit ze zich aan bij een netwerk van meer dan 600 organisaties die werken aan een evenwichtige digitale wereld.

 

Mathieu Michel speach Green Tech Forum Bruxelles juin 2024

De toespraak van Mathieu Michel op het GreenTech Forum Brussel was een oproep tot collectieve actie voor een overgang naar een circulaire, milieuvriendelijke economie. Door technologische innovatie en milieuverantwoordelijkheid te combineren, positioneert België zich als leider in de creatie van een groene en duurzame SmartNation.