Persbericht

Het Jubelpark in de kleuren van de Oekraïense vlag

Zoals in Frankrijk en Duitsland, wordt deze avond één van de meest emblematische monumenten van het land (Triomfboog in het Jubelpark in Brussel) in de kleuren van de Oekraïense vlag verlicht ter ondersteuning van de Oekraïense bevolking.

 

« Dit is een symbolische actie, in het hart van Europa, ter ondersteuning van de Oekraïners die worden aangevallen door Rusland. Naast deze boodschap van solidariteit, zal België in nauwe samenwerking met haar Europese partners en bondgenoten concrete acties voeren om de Oekraïense bevolking te blijven steunen en een antwoord te bieden aan de agressie uit Moskou. » stelt Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen

 

« Met de verlichting van het Jubelpark, in het hart van Europa, wensen wij onze solidariteit te tonen met de Oekraïense bevolking en onze verbondenheid met de democratische waarden en vrijheidsbeginselen, fundamenten van de Europese samenleving. » voegt Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen» toe.