Persbericht

Oekraïense vluchtelingen: de Regie der Gebouwen stelt haar onbezette eigendommen ter beschikking van de steden en gemeenten

Steden en gemeenten staan in de frontlinie van deze migratiesituatie.

 

De Regie der Gebouwen stelt haar leegstaande gebouwen ter beschikking om hen te helpen indien nodig.

 

Op korte termijn kan de Regie der Gebouwen, om een antwoord te bieden op de meest urgente noden, een vijftigtal beschikbare woningen vrijmaken voor de betrokken steden en gemeenten. Zij kan ook bepaalde administratieve gebouwen ter beschikking stellen. Deze zijn evenwel niet erg of zelfs helemaal niet geschikt voor bewoning.

 

Op middellange en lange termijn zou de Regie, afhankelijk van de behoeften, bijna 1.000 woningen, 54.000m² overdekte oppervlakten en 60 hectare grond ter beschikking kunnen stellen.

 

Zo zouden bijvoorbeeld de terreinen in Zandvliet en Jumet, die bestemd waren voor de bouw van gesloten centra, in goede samenwerking met de plaatselijke autoriteiten, snel in gebruik kunnen worden genomen om ongeveer 600 mensen op te vangen.

 

De Regie onderzoekt ook het gebruik van alternatieve woningen, sanitaire containers en mobiele keukens om de mensen die de conflictzones in Oekraïne hebben moeten ontvluchten, zo goed mogelijk te kunnen opvangen.

 

De situatie is bijzonder delicaat gezien het tekort aan mankracht en materiaal waarmee wij nog steeds te kampen hebben.

 

Mathieu Michel, Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen: "De opvang van Oekraïense vluchtelingen is een belangrijke uitdaging voor ons land. In dit verband is de steun van steden en gemeenten van essentieel belang. Omdat zij, eens te meer, in de frontlinie staan bij de beheersing van een grote crisis. Niettegenstaande de federale regering niet bevoegd is voor huisvesting, geloof ik dat het onze plicht is institutionele solidariteit te tonen”.