Persbericht

Kafka-plan: 29 miljoen euro bijkomende besparingen in 2022!

Kafka-plan: 29 miljoen euro bijkomende besparingen in 2022!

De administratieve vereenvoudiging komt in België in een stroomversnelling. Overheidsdiensten die voor iedereen toegankelijk zijn en een sterke overheid met efficiënte diensten kunnen het verschil maken. Daarom heeft de Ministerraad, op voorstel van de Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Mathieu Michel, nota genomen van de in 2022 ondernomen acties en de actualisering van het Federaal Actieplan voor Administratieve Vereenvoudiging 2023 - 2024 gevalideerd. 

 

In 2022 hebben, volgens cijfers van de Universiteit van Hasselt, 5 van de 12 afgesloten administratieve vereenvoudigingsprojecten een besparing van bijna 29 000 000 euro opgeleverd. Voor 2023 werden 22 nieuwe vereenvoudigingsprojecten aan het huidige plan toegevoegd. Dit brengt het totale aantal projecten op 48, verspreid over verschillende federale overheidsdiensten. Al deze projecten hebben een aanzienlijke impact op de administratieve lasten van onze burgers en bedrijven. 

 

Het resultaat? Minder tijd moeten vrijmaken voor administratieve romplomp en meer tijd voor de essentiële zaken.

 

Het Federaal Actieplan voor administratieve vereenvoudiging wordt gebruikt als sturings- en coördinatie-instrument voor het toezicht op de administratieve vereenvoudiging. Het wordt jaarlijks bijgewerkt. Zo worden voltooide projecten uit de lijst gehaald, projecten met een looptijd van meer dan een jaar gehandhaafd en nieuwe projecten toegevoegd.

 

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging: "De burger verdient een sterke en efficiënte administratie. Het is niet aan hen om het slachtoffer te zijn het complexe institutionele model van ons land. Het is essentieel om in te zetten op administratieve vereenvoudiging en digitalisering.  

Door de administratieve lasten weg te nemen, besparen burgers en bedrijven tijd en geld om zich op hun zakelijke en persoonlijke zaken te concentreren.

Een eenvoudigere en efficiëntere overheid is een bron van enorme besparingen, zowel voor de publieke overheden als voor de samenleving als geheel. 

Met al 29 miljoen euro aan besparingen tegen 2022 laten we zien dat we op de goede weg zijn. Het werk is echter nog niet af. Met de Single Digital Gateway, gestandaardiseerde processen tussen de verschillende overheidsniveaus in België en met elektronische facturatie staan ons in 2023 twee belangrijke projecten te wachten om nog verder te gaan.  Het vereenvoudigingswerk om het leven van onze burgers gemakkelijker te maken, gaat door!

 

 

12 projecten voltooid in 2022

 

In 2022 telde het Kafka-plan 38 projecten, waarvan er 12 werden afgerond. 26 projecten zullen in 2023 worden voortgezet.

 

Onder de gerealiseerde projecten vinden we :

 

 • de hervorming van het BTW-certificaat van 6% voor renovatie
 • het gebruik van de e-Box door de RVA
 • aanvraag en hernieuwing van  het rijbewijs
 • de digitale aanvraag voor consulaire certificaten
 • de digitalisering van eco-cheques
 • de digitalisering van de notariële volmachten
 • de SDG procedure 16
 • de e-facturatie
 • de digitalisering van de pensioenen voor zelfstandigen
 • de vereenvoudiging van het beheer van de fiscale mandaten
 • de digitale exportcertificaten
 • de e-dossiers sociale inspectie (verschillende projecten)
 • het sociale telecommunicatietarief
 • de digitale kastickets

 

 

Administratieve vereenvoudiging als bron van besparingen

 

Dankzij de digitalisering van de notariële volmachten werd 17,7 miljoen bespaard voor burgers in 2022. Verder leverde het online aanvragen en verlengen van rijbewijzen een besparing op van 8,6 miljoen euro. Daarnaast heeft de digitalisering van eco-cheques de administratieve kosten met 3 miljoen euro verminderd.