Persbericht

Lancering van de overheidsopdracht voor de restauratie van de gevels van het Brussels Justitiepaleis - Start van de werkzaamheden na de zomer

Lancering van de overheidsopdracht voor de restauratie van de gevels van het Brussels Justitiepaleis - Start van de werkzaamheden na de zomer

Een hele generatie Belgen heeft het Brusselse Justitiepaleis altijd gekend, gevangen in zijn stalen kooi. De Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, heeft bij het begin van deze legislatuur zijn zinnen gezet op het bevrijden van het Justitiepaleis uit zijn metalen omknelling, en dit tegen 2030, het jaar van het tweehonderdjarig bestaan van ons land. De eerste stap? De restauratie van de gevel aan de kant van het Poelaertplein. Voor het grote publiek zal de gerestaureerde gevel zonder steigers in 2024 in al zijn pracht zichtbaar zijn. Er werd een belangrijke stap gezet met de lancering van lastenboek voor de restauratiewerkzaamheden en de indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

 

De gevels van het Justitiepaleis worden sinds het midden van de jaren tachtig omgeven door stellingen. Begin jaren 2000 werden nieuwe steigers rond de hoofdgevel van het paleis geplaatst als preventieve maatregel om eventueel losgeraakte stenen op te vangen. Hierdoor kon de hoofdingang van het Justitiepaleis functioneel en toegankelijk blijven.

 

Vanaf zijn aantreden als staatssecretaris heeft Mathieu Michel van de restauratie van het Justitiepaleis een prioriteit gemaakt. "Dit gebouw is één van de symbolen van onze democratie. Het verdient het om eindelijk gerespecteerd te worden", aldus Mathieu Michel.  Zijn ambitie? In 2030 een justitiepaleis zonder steigers. Deze datum is niet toevallig gekozen, want in dat jaar bestaat België 200 jaar.

 

De Ministerraad volgde de Staatssecretaris in zijn ambitie. In maart 2021 begonnen de restauratiewerkzaamheden, met de versteviging van de steigers aan de hoofdgevel. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Ze waren nodig om de steigers te kunnen gebruiken voor de restauratiestudie en de eigenlijke restauratiewerkzaamheden aan de gevel.

 

Openbare aanbesteding gelanceerd en aanvraag omgevingsvergunning ingediend

 

Op donderdag 16 februari werd het lastenboek voor de restauratie van de gevel aan de kant van het Poelaertplein gepubliceerd door de Regie der Gebouwen. De Regie heeft ook de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de bevoegde instanties. Na de zomer van 2023, en na meer dan 40 jaar wachten, kunnen de restauratiewerkzaamheden eindelijk beginnen!

 

Mathieu Michel, staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen: "Het Justitiepaleis is een emblematisch gebouw van onze hoofdstad en van ons land. Het is het grootste gerechtsgebouw ter wereld. Dit Paleis maakt deel uit van de Brusselse skyline. Het is een symbool van Justitie en dus van de democratie. Het is dus onze plicht om het te onderhouden en te behouden voor de toekomstige generaties. De wedergeboorte van het Brusselse Justitiepaleis moet een sterk signaal zijn dat wij ons erfgoed en onze geschiedenis respecteren en waarderen. Maar ook omwille van zijn functie en zijn symbolische waarde.

De restauratie van het Justitiepaleis gaat vooruit. Ik bevestig mijn ambitie om tegen 2030 de gevels te restaureren en alle steigers te verwijderen. Bovendien zal in 2024 een eerste stap worden gezet met de volledige renovatie van de gevel aan de kant van het Poelaertplein.