Persbericht

Restauratie van het Brussels Justitiepaleis: installatie van de werf

Restauratie van het Brussels Justitiepaleis: installatie van de werf

Deze maandag 15 maart zijn, na bijna 10 jaar stilstand, de eerste arbeiders teruggekeerd naar het Justitiepaleis. Het bouwbedrijf Monument, dat actief is in de renovatie en restauratie van gebouwen met een hoge historische waarde, is begonnen met de renovatie van de steigers. Meer bepaald moeten, om de eigenlijke restauratie van het gebouw in een tweede fase te kunnen uitvoeren, de nodige steigers worden gecontroleerd en versterkt. 

De eerste vangrails, containers en ander bouwmaterieel zijn dus voor het Brussels Justitiepaleis verschenen.

Over enkele maanden kan worden begonnen met de echte restauratiewerkzaamheden aan de gevel en de 4.600 m² ramen. Naast de restauratie van de gevels is het ook de bedoeling de energieprestaties van het gebouw aanzienlijk te verbeteren.

Mathieu MICHEL, staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen: "Vandaag is een belangrijke stap gezet in de langdurige renovatie van het grootste justitiepaleis ter wereld. Al bijna 40 jaar zien onze medeburgers het Brusselse Justitiepaleis in de steigers staan. Stelt u zich eens voor dat de Arc de Triomphe in Parijs of de Big Ben in Londen 40 jaar lang in de steigers zouden staan en welke gevolgen dat zou kunnen hebben voor het imago van Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Het Justitiepaleis van Brussel is de synthese van de verschillende fundamentele uitdagingen van ons land: het is de uitdrukking van de decarbonisering van ons patrimonium, het is het symbool van een Justitie die modern en toegankelijk wil zijn, het is ook het grootste Justitiepaleis ter wereld dat verankerd is in het hart van de hoofdstad van België en van de Europese Unie. Het gaat ook om een opvallend element in de Brusselse skyline. Ik had mij ertoe geëngageerd de restauratie van het Justitiepaleis in Brussel als een prioriteit te beschouwen. Deze installatie toont aan dat ik vastbesloten ben om in die richting verder te gaan”.

Buitenkant: werkzaamheden in 3 fasen

De eerste fase van de restauratie van het Justitiepaleis van Brussel betreft de hoofdgevel, gelegen aan de kant van het Poelaertplein, met inbegrip van de sokkel van de koepel.

De volgende twee fasen zullen betrekking hebben op de andere gevels, aan de kant van de Wolstraat, de Miniemenstraat en de Wynantsstraat.

Het is de bedoeling dat tegen 2030 alle gevels van het Justitiepaleis gerestaureerd en vrij van steigers zijn.

De binnenkant van het Paleis

Het Justitiepaleis is ook en vooral een instrument om in ons land recht te spreken in optimale omstandigheden. Daarom is ook de restauratie van de binnenkant (14.000 m² kantoor- en rechtszaalruimte) gepland. Dit dossier bevindt zich nog in de voorbereidingsfase, maar de betrokken actoren, met name de FOD Justitie in samenwerking met de Regie der Gebouwen, werken aan het behoeftenprogramma dat als basis zal dienen voor de uit te voeren werkzaamheden.

In afwachting van dit behoeftenprogramma zet de Regie der Gebouwen haar werkzaamheden voort ter verbetering van de energieprestaties door middel van isolatiewerkzaamheden, maar ook door verbetering van de HVAC-systemen.