Nieuws

Persbericht

Oprichting van de raadgevende commissies “Postdiensten en e-commerce” en “Telecommunicatie” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed om het raadgevend comité voor de postdiensten en het raadgevend comité voor telecommunicatie te integreren in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), in de vorm van bijzondere raadgevende commissies.

Persbericht

Samenwerkingsakkoord over de uitvoering van de Europese Digital Services Act

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat instemt met een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de Europese eenheidsmarkt voor digitale diensten.

Persbericht

Diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen inzake elektronische communicatie omvat.

Persbericht

Evaluatie en actualisatie Federaal Actieplan administratieve vereenvoudiging

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Mathieu Michel de evaluatie en actualisatie van het Federaal Actieplan administratieve vereenvoudiging 2022-2024 goed.

Persbericht

Regels voor de diensten van de informatiemaatschappij in het kader van een eengemaakte markt voor digitale diensten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot uitvoering van de Europese Verordening (EU) 2022/2065 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten.

Persbericht

Verslag over de vermindering van het energieverbruik in overheidsgebouwen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akte van het verslag over de vermindering van het energieverbruik in de gebouwen van de federale overheidsdiensten.

Persbericht

Actualisering van het huishoudelijk reglement van het informatieveiligheidscomité

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse wijzigingen doorvoert in het huishoudelijk reglement van het informatieveiligheidscomité.

Persbericht

Nieuwe inconcessiegave van de parking Albertine

De ministerraad gaat op voorstel van de staatsecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met het uitschrijven van een nieuwe opdracht van inconcessiegave van de parking Albertine.

Persbericht

Regie der Gebouwen: huurverlenging en -uitbreiding voor de Federale Politie in Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de verlenging en uitbreiding van de huur van een deel van de "Antwerp Ring Center"-site voor de Federale Politie.

Persbericht

Regie der Gebouwen: nieuw logistiek centrum voor de Federale Politie in Ukkel

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de bouw van een nieuw logistiek centrum voor de Federale Politie, en dit op dezelfde locatie als het huidige logistiek centrum "Baron Van Hamme" in Ukkel.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.