Nieuws

Persbericht

Strijd tegen de digitale kloof – Connectoo vanaf nu beschikbaar voor iedereen

Mathieu MICHEL, staatssecretaris voor Digitalisering, heeft vanmorgen de eerste badges overhandigd aan de eerste deelnemers van de opleiding "Connectoo". 8OO mensen uit 150 instellingen hebben de eerste zes modules van deze opleiding, die wil strijden tegen de digitale kloof, gevolgd.Connectoo werd in maart 2022 op initiatief van de staatssecretaris gelanceerd. Het is het resultaat van een samenwerking tussen Bibliotheken zonder Grenzen en de FOD Strategie en Ondersteuning (FOD BOSA).…
Persbericht

Brussels Justitiepaleis - Lancering van het lastenboek voor de restauratie van de gevels en de verwijdering van de stellingen

Op voorstel van Mathieu Michel, staatssecretaris belast  met de Regie der gebouwen, heeft de Ministerraad ingestemd met de lancering van een openbare aanbestedingsprocedure voor de restauratiewerkzaamheden aan de gevels van het Brussels Justitiepaleis, aan de kant van het Poelaertplein, en aan de uitgestrekte sokkel van de koepel van het paleis.
Persbericht

DESI-ranking: België zakt 4 plaatsen - Alle entiteiten moeten verantwoordelijkheid nemen

Sinds 2014 volgt de Europese Commissie de vooruitgang van de lidstaten op het gebied van digitalisering en publiceert zij jaarlijkse DESI-verslagen (Digital Economy and Society Index). Elk jaar bevatten de verslagen profielen, aan de hand waarvan de lidstaten prioritaire actiegebieden kunnen vaststellen, en thematische hoofdstukken met analyses op Europees niveau op belangrijke digitale beleidsterreinen. De DESI-index rangschikt de lidstaten volgens hun niveau van digitalisering en analyseert…
Persbericht

Meer dan €16 miljoen voor de renovatie van de gebouwen van de Directie Speciale Eenheden van de Federale Politie

De Federale Regering investeert verder in de verbetering van de arbeidsomstandigheden van onze veiligheidsdiensten. Op initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, en de Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, zal de Directie Speciale Eenheden (DSU) van de Federale Politie kunnen beschikken over lokalen die beantwoorden aan haar behoeften.
Persbericht

Brand in het detentiecentrum van Saint-Hubert: de federale regering maakt de middelen vrij om het schrijnwerkatelier snel te herbouwen

Op zondag 15 mei heeft er aan het eind van de middag brand gewoed in het schrijnwerkatelier van het detentiecentrum van Saint-Hubert. Twee vleugels van dit gebouw, met een totale oppervlakte van 2.262 m², werden volledig verwoest door de brand.Op vrijdag 3 juni heeft de ministerraad, op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu MICHEL, de nodige middelen vrijgemaakt voor de snelle heropbouw van deze werkplaats.
Persbericht

Digitalisering: waar blijven de vrouwen? Een campagne voor meer vrouwen in ICT en wetenschap

De FOD Economie start op donderdag 28 april (International Girls in ICT Day) de campagne #BeDigitalTogether, een sensibiliseringscampagne om meisjes en jonge vrouwen warm te maken voor een loopbaan in wetenschappen en ICT.
Persbericht

Federale regering nodigt burgers uit om hun ideeën te delen over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur via platform ‘Eenlandvoordetoekomst.be’

Hoe moet onze toekomstige staatsstructuur eruitzien? Wie zou welke bevoegdheden moeten hebben? Welke rol wil de burger zelf? Hoe organiseren we best de verkiezingen? De federale regering wil voor deze belangrijke thema’s graag rekening houden met de mening en ideeën van de burgers, het middenveld, de lokale overheden en de academische wereld. Daarom lanceert ze vandaag het platform eenlandvoordetoekomst.be, waarop burgers ouder dan 16 jaar (Belgen en inwoners van België) hun mening en…
Persbericht

Connectoo, het brevet dat de digitale kloof wil dichten tegen 2030

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, heeft vandaag het Connectoobrevet voorgesteld in aanwezigheid van Bibliotheken zonder Grenzen, Agoria en de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Dit brevet heeft tot doel de digitale kloof te dichten door 5000 ambtenaren per jaar op te leiden die de burgers zullen helpen toegang te krijgen tot digitale overheidsdiensten. Ze doen dat door op te treden als digitale “openbare schrijvers”.
Persbericht

Het Brussels Justitiepaleis geeft zijn geheimen prijs - Volg de gids

 Het Brussels Justitiepaleis opent de deuren voor het grote publiek. Vanaf zaterdag 9 april 2022 kan iedereen opnieuw de geschiedenis en uitzonderlijke architectuur ontdekken van dit mythisch gebouw. De federale overheid, de Brussels overheid en het Hof van Cassatie slaan hiervoor de handen in elkaar.
Persbericht

Box in the Box: 4 nieuwe zittingszalen in het Brusselse Justitiepaleis

 Op 25 maart 2022 vond in het Brusselse Justitiepaleis de officiële voorstelling plaats van Box in the Box, 4 nieuwe en hoogbeveiligde zittingszalen. Deze werden opgetrokken op één van de binnenkoeren van het Justitiepaleis en zullen in april 2022 in gebruik worden genomen voor correctionele zaken.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.