Nieuws

Persbericht

Overheidsopdracht voor de renovatie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Beliris, Karine Lalieux, en van de staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met de opstart van een overheidsopdracht voor de renovatie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Persbericht

Ontwikkeling van de digitale portefeuille ‘MyGov.be’

De ministerraad neemt kennis van de stand van zaken in de ontwikkeling van de app ‘MyGov.be’, waarmee de burger op een beveiligde manier gebruik kan maken van overheidsdiensten.

Persbericht

Het Digital Belgium Skills Fund zoekt nieuwe projecten die digitale vaardigheden bevorderen

Via het Digital Belgium Skills Fund (DBSF) investeert de FOD Beleid en Ondersteuning sinds 2016 in projecten die de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen versterken. Dankzij de financiële kickstart van het DBSF is al heel wat moois gerealiseerd, met een directe impact op de samenleving die niet te onderschatten valt. Vandaag lanceren we de nieuwe projectoproep voor 2024.
Persbericht

De Regie der Gebouwen op zoek naar ondernemingen die de toekomstige Forensische Psychiatrische Centra (FPC) in Waver en Paifve zullen uitvoeren

Op 26 juli 2023 heeft de Regie der Gebouwen de DBFMO-overheidsopdracht gepubliceerd en meer bepaald de selectieleidraad van de kandidaten voor de aanstelling van de consortia die belast zullen worden met het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van de nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC) in Waver en in Paifve. Elk psychiatrisch centrum zal 250 geïnterneerden kunnen opvangen. De gekozen procedure voor deze overheidsopdracht is een concurrentiegerichte…
Persbericht

Overheidsopdracht voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor het directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering van de Federale Overheidsdienst BOSA.

Persbericht

Tussentijds rapport over de voortgang van het project voor de herwaardering van de Jubelparksite

De ministerraad neemt akte van de eerste jaarlijkse rapportage over de voortgang van het project 50/200 betreffende de herwaardering van het Jubelpark.

Persbericht

Overheidsopdracht voor de FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met een overheidsopdracht voor de verhuis van de administratieve diensten van de FOD Justitie.

Persbericht

Tweede detentiehuis van ons land geopend in Vorst (Brussel)

In Vorst (Brussel) is vandaag het tweede detentiehuis van ons land officieel geopend. Er is plaats voor 57 bewoners die er een korte gevangenisstraf uitzitten. 
Persbericht

Aanpassing van het masterplan humane detentie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met een voorstel tot wijziging van het masterplan humane detentie.

Persbericht

Samenwerkingsakkoord Single Digital Gateway

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Mathieu Michel een samenwerkingsakkoord, een uitvoerend samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet goed die de interbestuurlijke uitvoering regelen van de EU-Verordening 2018/1724  tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing (ook wel Single Digital Gateway (SDG)-Verordening genoemd). 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.