Nieuws

Persbericht

Verlenging huurovereenkomsten voor de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het verlengen van twee en het afsluiten van vier nieuwe huurovereenkomsten voor de vredegerechten.

Persbericht

De Regie der Gebouwen stelt consortium aan voor de realisatie van een vertrekcentrum voor kort verblijf in Steenokkerzeel

De Regie der Gebouwen heeft de opdracht voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het toekomstig vertrekcentrum voor kort verblijf in Steenokkerzeel toegewezen aan het consortium Ibens - DETOO Architects. Het gaat om een investering van zo’n 21,3 miljoen euro (inclusief btw) en de werken zouden tegen eind 2026 klaar zijn. In het centrum kunnen 50 mensen die onwettig in ons land zijn, kort verblijven in afwachting van hun gedwongen terugkeer. De realisatie van de nieuwe terugkeercentra…
Persbericht

Europeum: de geboorte van een duurzame Europese blockchain

Op dinsdag 21 mei 2024, tijdens de formele Telecomraad voorgezeten door België, bracht de staatssecretaris voor Digitalisering 10 landen samen rond het Europeum-project. De eerste van een Europese blockchain die soevereine infrastructuren samenbrengt, voor meer veiligheid in democratische staten.
Persbericht

Ontwikkeling van de Jubelparksite: masterplan en tweede tussentijdse voortgangsverslag

De ministerraad keurt het masterplan voor de opwaardering en herinrichting van de Jubelparksite en het tweede tussentijdse voortgangsverslag van het project goed.

Persbericht

Verwarmings- en airconditioningsinstallaties in bepaalde wetenschappelijke instellingen

De ministerraad geeft op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, toestemming voor de plaatsing van een overheidsopdracht voor het beheer van verwarmings- en airconditioningsinstallaties in bepaalde gebouwen van de federale wetenschappelijke instellingen.

Persbericht

Samenwerkingsakkoord inzake de Dienstenrichtlijn

De ministerraad keurt een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de Dienstenrichtlijn goed, alsook een voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord.

Persbericht

Overheidsopdracht voor de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de verlenging van een overheidsopdracht betreffende een Integrated Workplace Management System (IWMS) voor de Regie der Gebouwen.

Persbericht

Gemeenschappelijke informatieveiligheidsstrategie 2024-2026 voor de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel de gemeenschappelijke informatieveiligheidsstrategie voor de hele federale overheid voor de periode 2024-2026 goed.

Persbericht

Regie der Gebouwen: actualisering meerjarenplan 2021-2041

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de actualisering van het meerjarenplan 2021-2041 voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen.

Persbericht

Regie der Gebouwen: actieplan energie en bureau-oppervlakte

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel het actieplan energie en bureau-oppervlakte goed.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.