Persbericht

Zelfmoord na discussie met een Chatbot; Mathieu Michel: "Het is essentieel om verantwoordelijkheden duidelijk vast te stellen"

Zelfmoord na discussie met een Chatbot; Mathieu Michel: "Het is essentieel om verantwoordelijkheden duidelijk vast te stellen"

Reactie van Mathieu Michel naar aanleiding van het artikel in La Libre Belgique « Sans ces conversations avec le chatbot Eliza, mon mari serait toujours là ». 

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering: "Enkele dagen geleden heb ik gesproken met een familie die getroffen is door de zelfmoord van een van hun familieleden die al enkele weken in gesprek was met een chatbot.
 
Ik ben bijzonder getroffen door de tragedie van deze familie. Met de popularisering van ChatGPT heeft het grote publiek als nooit tevoren het potentieel van artificiële intelligentie op ons leven ontdekt. Hoewel de mogelijkheden eindeloos zijn, zijn de gevaren van het gebruik ervan evenzeer een realiteit.
 
Wat is gebeurd is een ernstig precedent dat zeer serieus moet worden genomen.
 
In de onmiddellijke toekomst is het van essentieel belang om duidelijk de aard van de verantwoordelijkheden vast te stellen die tot dit soort gebeurtenissen kunnen hebben geleid. Natuurlijk moeten we nog leren leven met algoritmen, maar het gebruik van welke technologie dan ook mag er in geen geval toe leiden dat uitgevers van inhoud hun eigen verantwoordelijkheid ontlopen.
 
Om een dergelijke tragedie in de toekomst te voorkomen, moeten we in actie komen.
 
Enerzijds is het essentieel om het bewustzijn van de impact van algoritmen op ons leven te vergroten door iedereen in staat te stellen de aard van de inhoud waarmee we worden geconfronteerd te begrijpen: deepfakes, chatbots, aanbevelingsalgoritmen, enz. en ook hun invloed op onze eigen perceptie.
 
Anderzijds moeten burgers adequaat worden beschermd tegen bepaalde toepassingen van artificiële intelligentie die een aanzienlijk risico inhouden. De afgelopen twee jaar heeft Europa gewerkt aan de AI Act, een verordening die het gebruik van artificiële intelligentie moet reguleren. Het is van essentieel belang deze tekst te herzien door het risiconiveau van bepaalde AI-toepassingen te verhogen.
 
Daartoe heb ik een multidisciplinaire werkgroep opgericht om de tekst die momenteel door de Europese Unie wordt voorbereid te analyseren en de nodige aanpassingen voor te stellen..
 

Op 28 oktober 2022 heeft de federale regering haar AI-plan goedgekeurd. Een van de speerpunten is de opbouw van een betrouwbare AI. Samen met alle artificiële intelligentie spelers in België en onder de coördinatie van AI4Belgium zijn we vastbesloten om het noodzakelijke evenwicht tussen vertrouwen en innovatie op te bouwen."