Persbericht

Ben jij (g)een typisch meisje?

Ben jij (g)een typisch meisje?

Ben jij (g)een typisch meisje? De FOD Economie lanceert de sensibiliseringscampagne "Ik ben (g)een typisch meisje", die jonge meisjes warm moet maken voor een loopbaan in wetenschappen en ICT.
 
Nu onze samenleving meer dan ooit digitaal verbonden is, mag de arbeidsmarkt niet achterblijven. Digitale basiskennis, geavanceerde en algemene digitale vaardigheden zijn belangrijker dan ooit.
 
 
 
Maar de cijfers tonen een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen: in de Europese Unie bekleden vrouwen slechts 18,5 % van alle banen in de sector van de informatie- en communicatietechnologie (ICT).
 
 
 
Daarom lanceert de FOD Economie de sensibiliseringscampagne "Ik ben (g)een typisch meisje", die gericht is op jonge meisjes van 12 tot 18 jaar en hun ouders.
 
 
 
Het is de bedoeling om hen bewust te maken van het belang van wetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige opleidingen (STEM: science, technology, engineering & math) maar ook om jonge meisjes te laten inzien dat die opleidingen ook voor hen zijn weggelegd. We moeten af van het stereotype beeld dat wetenschap en IT alleen voor mannen zijn weggelegd!
 
 
 
De campagne loopt enkele weken en dat vooral via sociale netwerken. Ze wordt ondersteund door een website, een affichecampagne, videoclips en inspirerende getuigenissen van vrouwen die in de digitale sector werken.
 
De wereld van het werk is veranderd. Er is steeds meer vraag naar digitale vaardigheden, zowel elementaire als geavanceerde vaardigheden. Maar het valt op dat de sector zijn deuren niet gemakkelijk opent voor jonge vrouwen. Daarom wil ik de tewerkstelling van vrouwen in digitale beroepen aanmoedigen: die zijn geen exclusief domein van mannen. Ik steun ook elk initiatief dat de bedoeling heeft om vrouwen in staat te stellen zich in die functies van de toekomst te ontplooien en er hun plaats te vinden.
 
Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering
 
Deze campagne maakt deel uit van de nationale strategie "Women in Digital". Die wordt geleid door de FOD Economie en heeft als doel om het aandeel van vrouwen in de domeinen ICT en STEM te verhogen.
 
Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie
 
In België is maar één op de vijf ICT-specialisten een vrouw. Deze genderkloof is opvallend, ook al is er vooruitgang tegenover 2021. Toen telden we nog minder vrouwelijke ICT-specialisten in ons land, namelijk 17 procent. Daarom is onze nationale strategie ‘Women in Digital’ essentieel. Die wil de vrouwelijke representatie in ICT/STEM-sectoren bevorderen. Het is belangrijk dat we vrouwen aanmoedigen om voor technische en digitale richtingen te kiezen om zo de digitale genderkloof te dichten. Niet alleen bij studenten, maar ook bij vrouwen die er al aan de slag zijn, zo moedigen we hen aan om in de digitale sector te blijven werken. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat vrouwen worden uitgesloten in onze samenleving die steeds digitaler wordt.
 
Petra De Sutter, minister van Telecommunicatie
 
De technologiesector is een belangrijke motor van de economische groei in ons land en zal ook bijdragen aan de pensioenen van morgen. Deze sector staat centraal in de grote uitdagingen van onze tijd. Het is essentieel dat zij een afspiegeling is van de samenleving. We hebben de betrokkenheid van vrouwen nodig om de wereld van morgen te bouwen. De campagne 'Women in Digital' is daarom belangrijk. Door vrouwelijke rolmodellen onder de aandacht te brengen, kunnen we meer meisjes en jonge vrouwen inspireren en aanmoedigen om voor een carrière in de digitale sector te kiezen.