Persbericht

JUBELPARK 2030

JUBELPARK 2030

Jubelparksite wordt nieuw socio-cultureel vlaggenschip voor België, en dit tegen 2030, de 200 ste verjaardag van België.

De staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel, de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine, de vice-premier en minister belast met de Nationale Loterij Vincent Van Peteghem, de minister belast met Beliris Karine Lalieux en de minister van Defensie Ludivine Dedonder slaan de handen in elkaar om van de Brusselse Jubelparksite opnieuw een aantrekkelijk, socio-cultureel en wetenschappelijk Belgisch vlaggenschip te maken en dit tegen 2030, de tweehonderdste verjaardag van België.
 
Het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), het Museum Kunst en Geschiedenis (K&G), het Koninklijk Legermuseum en vzw Autoworld ontwikkelen, samen met de vzw Horizon 50-200, een ambitieus masterplan voor de Jubelparksite te ontwikkelen onder de vlag ‘Jubelpark 2030’. Het Jubelpark en haar instellingen worden plaatsen waar ontmoeting, participatie, meerstemmige dialoog en constante uitwisseling centraal staan met een sterke Europese oriëntatie.
 
Zowel binnenlandse als buitenlandse actoren worden betrokken, evenals de burgers.

HET MEEST UITDAGENDE ERFGOEDPROJECT IN EUROPA
 
Het masterplan heeft tot doel om de collecties naar internationale normen voor het publiek te ontsluiten, grootschalige renovaties van de gebouwen door te voeren en het wetenschappelijke werk van de instellingen mogelijk te maken op een hedendaagse manier. Er komt een collectiedepot en een grootschalige herinrichting van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en het Museum Kunst en Geschiedenis (K&G) wordt voorzien. Verder wil het masterplan een reflectie opstarten over hoe beide hallen te optimaliseren en synergiën onderzoeken op vlak van collectiebeheer en publieksactiviteiten op schaal van de site.
 
Het gelijkvloers van de Bordiau-vleugel zal tijdelijk worden omgebouwd tot een voorlopige tentoonstellingsruimte. In deze vleugel zal de tentoonstelling “Naar Nieuwe Werelden: Belgische verkenning door tijd en ruimte”, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de raad van Europese Unie, getoond worden. Er komt ook een Europese wedstrijd voor jonge architecten waarbij die oplossingen kunnen voorstellen voor het overkappen van de verkeerstunnel die het park doormidden klieft. De vernieuwde Jubelparksite wil ook een toonbeeld zijn van duurzaamheid, ecologische renovatie en innovatie.
 
EEN NIEUW SOCIO-CULTUREEL VLAGGENSCHIP
 
Op 1 september 2022 heeft staatssecretaris Dermine de vzw Horizon 50-200 opgericht, een gedreven ploeg onder leiding van voorzitster Sophie Le Clercq. Het is hun taak om samen met de betrokken medewerkers van de Belspo-instellingen en de andere instellingen op de Jubelparksite onder de vlag ‘Jubelpark 2030’ het park een nieuw elan te geven, opbouwend richting 2030. De ambitie is de site en haar instellingen te laten uitgroeien tot een nieuw socio-cultureel vlaggenschip in Brussel.
 
Om dit proces in gang te zetten, heeft Jubelpark 2030 een “Outdoor Lab” opgericht waar kunstenaars en parkbezoekers met elkaar in dialoog kunnen gaan. Jubelpark 2030 verwelkomt ook het Art Nouveau-jaar en een Hoffmann-tentoonstelling vanaf oktober 2023. Daarnaast worden vanaf 2024 twee grootschalige projecten op het kruispunt van kunst en wetenschap, erfgoed en innovatie in gang gezet: één project dat de rol van een museum in de XXIste eeuw bevraagt en één tentoonstelling “Naar Nieuwe Werelden: Belgische verkenning door tijd en ruimte”, onder leiding van de Belgische wetenschappelijke instellingen. Veel meer staat in de stijgers. De programmatie van Jubelpark 2030 wordt mede mogelijk dankzij de steun van de Nationale Loterij en haar spelers. Het doel is de Jubelparksite te laten uitgroeien tot een historische plek waar elke dag opnieuw geschiedenis wordt geschreven door iedereen samen.
 
Jubelpark 2030 werkt samen met de Regie der Gebouwen, Beliris, de Brusselse overheden, de Europese instellingen, de federale en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook met heel wat partners, private stakeholders en publieke agentschappen om deze ambitie te bereiken.