Persbericht

Brand BOZAR : een overheidsopdracht voor de kritieke herstellingswerken

Vandaag, vrijdag 28 mei, heeft de ministerraad op voorstel van Sophie Wilmès, vice-eerste minister en minister van de federale culturele instellingen, en Mathieu Michel, staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, beslist een openbare aanbesteding uit te schrijven voor de meest kritieke herstelwerkzaamheden na de brand in het Paleis voor Schone Kunsten.

Gezien de dringende noodzaak om deze werkzaamheden uit te voeren, heeft de Ministerraad gekozen voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met de onderneming die reeds een reeks werken had uitgevoerd en vertrouwd is met alle technische en architectonische kenmerken van het gebouw.

Deze procedure heeft uitsluitend betrekking op het herstellen van de expositieruimten zoals ze vóór de brand waren, waarbij wordt gezorgd dat de systemen worden aangepast aan de nieuwe veiligheidsnormen en de nieuwste technologieën.

De kosten worden volledig vergoed door de verzekeringsmaatschappij, en de kosten die niet door de verzekering worden gedekt, worden gedekt door de Regie der Gebouwen.

Sophie WILMÈS, vice-eerste minister en minister van Federale Culturele Instellingen:"Ik ben blij dat we vandaag een nieuwe stap hebben gezet in de wederopbouw van Bozar na dit betreurenswaardige ongeval. Op de avond van de brand ben ik naar het Paleis gegaan om met de mensen ter plaatse de schade op te meten en contacten te leggen voor de herstelwerkzaamheden. Mijn collega Mathieu Michel en ik zijn er vanaf dag één mee bezig. Bozar is een echte vitrine voor het culturele leven en de artistieke invloed van onze hoofdstad, en daardoor van onschatbare waarde. We moeten er zorg voor dragen. Ik dank iedereen die hier z’n tijd en energie aan besteedt.”

Mathieu MICHEL, staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen:"Deze snelle reactie van de federale regering om ons historisch en cultureel erfgoed te beschermen, is het resultaat van een goede samenwerking tussen de Regie der Gebouwen en BOZAR. Ik zou ook willen wijzen op de constructieve houding van de verzekeraars in deze zaak en op de ploeg ter plaatse die dag en nacht in het Paleis heeft gewerkt. Iedereen werkte samen om ervoor te zorgen dat BOZAR zo snel mogelijk zijn deuren kon openen voor het publiek. Voor de regering en voor de Regie der Gebouwen is de restauratie van dit gebouw een prioriteit."

Retroacts

Op 18 januari 2021 werd het Paleis voor Schone Kunsten getroffen door een grote brand na een kortsluiting in de elektriciteitskast van het airconditioningssysteem op het dak. De brand verspreidde zich snel en heeft het dak ernstig beschadigd, waardoor het interieur van de tentoonstellingszalen werd blootgesteld aan regen, sneeuw en weersinvloeden. Het vele water dat gebruikt werd om het vuur te bestrijden, drong door de wanden van de concertzaal. Hoewel er snel pompen werden ingezet, veroorzaakte de enorme hoeveelheid water aanzienlijke schade. 

De eerste noodzakelijke herstelwerkzaamheden werden meteen na de brand uitgevoerd. Zo werd door de firma Denys een tijdelijke waterdichting en dakgoot aangebracht, werden de lichten in de tentoonstellingszalen schoongemaakt om de zalen toegankelijk te maken voor de stabiliteitsingenieur en werden de beschadigde delen van het orgel verwijderd en opgeslagen.

Dit zijn echter tijdelijke oplossingen, vooral gezien de huidige weersomstandigheden. Het risico dat de voorlopige bedekking snel slijt is groot, wat de kans op nieuwe schade doet toenemen.

Deze overheidsopdracht behelst de werkzaamheden voor de oranje zone op het plan: