Persbericht

De digitale kloof dichten - Connectoo wint de Inclusie Award

Het project van Mathieu Michel om de digitale kloof te dichten, Connectoo, won de Inclusie Award 2022.

De Inclusie Awards werden uitgereikt aan de beste projecten ter bevordering van inclusie binnen de federale overheid en federale overheidsbedrijven.

Met de uitreiking van de Inclusie Awards wil het Federaal Netwerk Diversiteit de inclusieprojecten van organisaties in de federale overheidsadministratie en de federale overheidsbedrijven in de kijker zetten en zo alle betrokkenen huldigen.

Het "Connectoo"-project is een opleiding die tot doel heeft het personeel in de openbare sector bewust te maken van digitale inclusie, zodat zij de meest kwetsbare burgers kunnen helpen om de belemmeringen voor de toegang tot online openbare diensten te overwinnen.

Vandaag hebben al 1230 mensen zich ingeschreven voor Connectoo. Veel gemeenten of openbare instellingen hebben daarom al ten minste één persoon die speciaal is opgeleid om deze mensen te helpen en te ondersteunen bij hun online identificatie of het uitvoeren van administratieve procedures.

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering: "Deze Inclusie Award bevestigt het belang van Connectoo. Het dichten van de digitale kloof is essentieel en met dit project willen we die kloof overbruggen door ervoor te zorgen dat elke Belg gebruik kan maken van de onlineprocessen van zijn overheid. Wij zullen zo snel mogelijk zoveel mogelijk ambtenaren blijven opleiden om al onze burgers te helpen.

De digitale kloof is nog steeds een realiteit

In een wereld die steeds digitaler wordt, zijn de digitale kloof en de ongelijkheden bij het gebruik van en de toegang tot informatie- en communicatietechnologieën zeer reëel. Door de Covid-19-crisis is de digitalisering van onze interacties met overheidsdiensten aanzienlijk toegenomen: 51% van de bevolking heeft het afgelopen jaar online formulieren ingevuld en verstuurd, 11% meer dan in 2019 vóór de Covid-crisis. Toch heeft 8% van de huishoudens geen internetverbinding en heeft 49% van de volwassen bevolking nog steeds geen digitaal contact met overheidsdiensten.