Beleid

Persbericht

Oekraïense vluchtelingen: de Regie der Gebouwen stelt haar onbezette eigendommen ter beschikking van de steden en gemeenten

De Regie der Gebouwen is vanaf dag één gemobiliseerd om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Concreet zijn bepaalde woningen, gebouwen en percelen grond beschikbaar als tijdelijke huisvesting om Oekraïense vluchtelingen onder zo goed mogelijk omstandigheden te huisvesten. 
Persbericht

Het Jubelpark in de kleuren van de Oekraïense vlag

Zoals in Frankrijk en Duitsland, wordt deze avond één van de meest emblematische monumenten van het land (Triomfboog in het Jubelpark in Brussel) in de kleuren van de Oekraïense vlag verlicht ter ondersteuning van de Oekraïense bevolking.
Persbericht

Operatie Transparantie

Een unieke inkijk op de uitwisseling van persoonsgegevens binnen de federale overheid.Mathieu Michel, de staatssecretaris voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelde vandaag in aanwezigheid van Jack Hamande, directeur-generaal van het Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning, MyData voor, een belangrijke stap binnen "Operatie Transparantie".
Nieuwsbericht

Evaluatierapport Privacywet

Van bij de aanvang van mijn mandaat als staatssecretaris voor Privacy heb ik het belang onderstreept van het vertrouwen van de burger in de verwerking van zijn persoonsgegevens in volledige overeenstemming met de Europese en nationale regelgeving. De ontwikkeling en de toepassing van nieuwe technologieën en de digitale transformatie van onze samenleving berusten immers in grote mate op het verwerken van data.
Persbericht

Kinderen beter beschermen op TikTok

Vanuit hun bevoegdheden voor Consumentenbescherming en Privacy vragen staatssecretarissen Eva De Bleeker en Mathieu Michel om een meer efficiënte bescherming van jonge gebruikers van het populaire socialmediaplatform TikTok. Ze verzoeken daartoe samen dat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit haar eerdere positie, om zich aan te sluiten bij een onderzoek bij de Ierse Gegevensbeschermingsautoriteit, herbekijkt.
Persbericht

Eerste bijeenkomst van de Digital Minds – #SmartNation

Op woensdag 30 juni heeft de staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu MICHEL, de Digital Minds voor het eerst samengebracht.
Persbericht

Gegevensbescherming en gegevensgebruik met elkaar in overeenstemming brengen

390 mensen hebben vandaag deelgenomen aan het Webinar "Voldoet de privacywet aan de behoeften van onze samenleving?". Dit Webinar maakt deel uit van het evaluatieproces van de huidige Privacywet, versneld door staatssecretaris Mathieu MICHEL. Het doel van deze evaluatie is na te gaan hoe het wettelijk kader rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en in het bijzonder de bescherming van de gegevens van alle Belgen, kan worden geoptimaliseerd.
Persbericht

Brand BOZAR : een overheidsopdracht voor de kritieke herstellingswerken

Vandaag, vrijdag 28 mei, heeft de ministerraad op voorstel van Sophie Wilmès, vice-eerste minister en minister van de federale culturele instellingen, en Mathieu Michel, staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, beslist een openbare aanbesteding uit te schrijven voor de meest kritieke herstelwerkzaamheden na de brand in het Paleis voor Schone Kunsten.
Persbericht

Operatie transparantie: de Ministerraad wil meer transparantie bij het gegevensbeheer van de Belgen

De huidige pandemie en de daarmee gepaard gaande versnelling van de digitalisering hebben duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een solide regelgevingskader voor de gegevensverwerking van de Belgen en aan instrumenten die volledig voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. De vaststelling die Staatssecretaris Mathieu MICHEL daaraan vandaag verbindt is helder: de verwerking van persoonsgegevens en de door de overheid georganiseerde gegevensstromen vereisen een globale en…
Persbericht

Restauratie van het Brussels Justitiepaleis: installatie van de werf

installatie van de werf
Deze maandag 15 maart zijn, na bijna 10 jaar stilstand, de eerste arbeiders teruggekeerd naar het Justitiepaleis. Het bouwbedrijf Monument, dat actief is in de renovatie en restauratie van gebouwen met een hoge historische waarde, is begonnen met de renovatie van de steigers. Meer bepaald moeten, om de eigenlijke restauratie van het gebouw in een tweede fase te kunnen uitvoeren, de nodige steigers worden gecontroleerd en versterkt. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.